trang thông tin điện tử

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Thông báo Về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

12/09/2019 1329 Views


Căn cứ Quyết định số 4811/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện Văn bản số 2159/SNV-CCVC ngày 11/9/2019 của Sở Nội vụ về việc thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo đến các thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức các nội dung như sau:

1. Về việc thu nhận và kiểm tra đối chiếu hồ sơ người trúng tuyển:

- Lý lịch tự thuật; trường hợp đang là cán bộ, công chức, viên chức nộp lý lịch theo mẫu 2C, Bản đánh giá nhận xét quá trình công tác;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập;

- Giấy khám sức khỏe;

- Giấy tờ ưu tiên (nếu có);

- Lý lịch tư pháp;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội bắt buộc; hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề nghiệp, quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có).

Riêng Bản sao văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) thí sinh nộp thêm 01 bộ để ngoài túi hồ sơ, khi đến nộp mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và giấy tờ ưu tiên (nếu có) để đối chiếu với bản sao.

2. Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội (số 31B Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tại phòng 101 từ ngày 16/9/2019 đến ngày 18/9/2019.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin thông báo các nội dung trên để các thí sinh trúng tuyển được biết và thực hiện.

Thông báo này được niêm yết công khai và đăng tải trên Website và trụ sở làm việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Tổ chức, Văn phòng Sở. Điện thoại liên hệ: 0969030692 (đ/c Thủy). Quá thời hạn nêu trên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ không nhận thêm bất cứ một hồ sơ nào bổ sung./.

 (Gửi kèm Văn bản số 5116/TB-QHKT ngày 12/9/2019 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội)

Đường link: https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tuyen-dung/-/view_content/3281953-huong-dan-thu-ho-so-doi-voi-thi-sinh-trung-tuyen-ky-thi-tuyen-cong-chuc-nam-2019.html

Ý kiến bạn đọc

0 ý kiến