trang thông tin điện tử

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với UBND huyện Đan Phượng về đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn huyện

25/05/2019 3292 Views


Theo đề nghị của UBND huyện Đan Phượng, 15h00 ngày 23/5/2019 tại trụ sở UBND huyện Đan Phượng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có buổi làm việc với UBND huyện về đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn huyện. Tại buổi làm việc, UBND huyện đã báo cáo về Công tác liên quan đến quy hoạch được UBND Thành phố, UBND huyện cùng các Sở, ban, ngành của Thành phố và địa phương đã phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kết quả đến nay đã đạt được rất tích cực được thấy rõ từ thực tế phát triển đô thị của huyện Đan Phượng.

Ngoài ra, UBND huyện Đan Phượng cũng đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc xem xét tháo gỡ một số khó khăn và tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết một số bất cập trên địa bàn huyện.

Sau khi nghe báo cáo của UBND huyện, Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã trả lời và giải đáp một số ý kiến về quy hoạch, kiến trúc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Kết thúc buổi làm việc, Lãnh đạo hai bên thống nhất đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị nói riêng, giữa Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND huyện Đan Phượng nói chung trong công tác quy hoạch.


Ý kiến bạn đọc

0 ý kiến