trang thông tin điện tử

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

24/07/2019 1621 Views


Căn cứ Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND Thành phố về việc sáp nhập Trung tâm nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;

Thực hiện Công văn số 3279/STC-TCHCNS ngày 23/5/2019 và Công văn số 4450/STC-TCHCSN ngày 05/7/2019 của Sở Tài chính Hà Nội về việc hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của đơn vị sáp nhập theo Quyết định của UBND Thành phố.

             Ngày, 24/7/2019 tại Phòng họp số 1 tầng 2-Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tại Nhà B6A, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

             Tại Lễ bàn giao, đồng chí Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và đồng chí Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội đã thống nhất và ký các biên bản bàn giao về: Tổ chức bộ máy, nhân sự, hành chính và công tác chuyên môn; Tài chính; Tài sản. 

Ý kiến bạn đọc

0 ý kiến