my ?o huy?t p

may tro thinh

my ?o ???ng huy?t

cn s?c kh?e

cn s?c kh?e

nhiet ke dien tu

my xng m?i h?ng

my ?o ???ng huy?t

my tr? thnh

ti s??i

  • Register

Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 01 của Thành ủy Hà Nội

Chiều 13/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”. Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tai Hội nghịĐại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc, đồng chí Bùi Mạnh Tiến - Phó giám đốc Sở, Phụ trách công tác thanh niên của Sở QHKT tham dự hội nghị.

Thủ đô Hà Nội hiện có trên 2,42 triệu thanh niên, chiếm khoảng 33% dân số, trong đó có 621.570 đoàn viên, 657.406 hội viên hội LHTN và gần 450.000 hội viên hội sinh viên. Ngoài ra, hàng năm, trên địa bàn Thành phố còn có số lượng lớn thanh niên ở các địa phương về sinh sống, học tập và lao động. Thanh niên Thủ đô có trình độ học vấn, khoa học kỹ thuật, công nghệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, với những sáng kiến, cải cách, cải tiến kỹ thuật, mô hình làm kinh tế giỏi...

Chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên ngày càng được nâng cao đáp ứng nhu cầu CNH-HĐH hội nhập kinh tế quốc tế. Đến nay, toàn Thành phố có 2.511 trường học và các cơ sở đào tạo, trong đó có 608 trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục được tăng cường. Trong 3 năm qua, đã có 114.826 giáo viên các cấp được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, riêng năm 2011 có 67.676 giáo viên được tập huấn đạt 100%.
Hàng năm, Thành phố bố trí ngân sách 80 tỷ đồng thực hiện dự án nâng cao năng lực đào tạo nghề cho các trường dạy nghề công lập. Tính đến 6/2011, trên địa bàn Thành phố có 247 cơ sở dạy nghề. Từ năm 2008 đến 6/2011, toàn Thành phố đã đào tạo nghề cho 450.235 người. Cùng với việc tập trung công tác đào tạo, dạy nghề, việc phát triển thị trường lao động được tiếp tục mở rộng. Thành phố đã thiết lập sàn giao dịch việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội, đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin việc tuyển dụng, tuyển sinh trên mạng internet, phục vụ nhu cầu tìm việc làm cho nhân dân, nhất là thanh thiếu niên Thủ đô.

Việc xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, phát triển toàn diện được quan tâm và phát huy hiệu quả thiết thực. Hiện nay, 100% quận, huyện, thị xã có nhà văn hóa, trung tâm văn hóa thể thao; 85% xã, phường, thị trấn đã có điểm hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng. Hàng năm, Sở VH-TT-DL tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật với các loại hình ca múa nhạc, xiếc, chèo, kịch, cải lương, chiếu phim... cho hàng triệu lượt người.

Công tác bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, trình độ trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực. Trong 3 năm qua đã có 42 thủ khoa tốt nghiệp các trường đại học, học viện được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp của Thành phố. Công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ trẻ đã được quan tâm hơn, nhiều cán bộ trẻ, nhất là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, hội đã được tin tưởng bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đó là: một số cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ và sâu sắc về nội dung của Nghị quyết, về vị trí, vai trò của thanh niên, công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Việc phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy của một số địa phương, đơn vị hiệu quả chưa cao, còn tình trạng khoán trắng công việc thanh niên cho tổ chức Đoàn. Một bộ phận thanh niên chưa tích cực học tập, lao động, rèn luyện, chưa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, ngại tham gia hoạt động tập thể, thiếu kiến thức, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao và mắc tệ nạn xã hội.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW và Chương trình hành động của Thành ủy trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban chấp hành Trung ương và Chương trình hành động của Thành ủy gắn với nghị quyết đại hội đảng các cấp, 9 chương trình công tác của Thành ủy khóa XV. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vai trò, vị trí của thanh niên và công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết 25 bằng các chương trình, đề án, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đảm bảo chất lượng và tiến độ nhất là các đề án, dự án trong chương trình hành động số 01 của Thành ủy “về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đoàn”; Chú trọng phương pháp thu hút tài năng trẻ về công tác tại các cơ quan của Thành phố, phát huy tốt những tiềm năng, sức trẻ của thanh niên trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Quan tâm bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ tại các cơ quan, đơn vị của Thành phố, đề bạt, bổ nhiệm những cán bộ trẻ vào các vị trí phù hợp với chuyên môn, năng lực và sở trường; Các cấp bộ đoàn cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bên cạnh các hoạt đông bề nổi cần quan tâm đầu tư hơn các hoạt động chiều sâu, tiếp tục phát huy tinh thần phong trào thanh niên lập nghiệp, tuổi trẻ giữ nước, thanh niên xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và đất nước.

Nguồn: HanoiPortal

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội