Download details

Quyết định số 998/QĐ-QHKT ngày 27/02/2017 của Sở QHKT Quyết định số 998/QĐ-QHKT ngày 27/02/2017 của Sở QHKT HOT

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội

Information
Created 2017-03-10
Changed 2017-04-05
Version
Size 1.22 MB
Rating
(4 votes)
Created by Khắc Trọng
Changed by Khắc Trọng
Downloads 4,667
License
Price

Trạng thái truy cập

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…