Văn phòng Sở

13 Tháng 5 2016
(1 Vote)
Author :  

Tham mưu giúp việc lãnh đạo Sở, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu đề xuất, xây dựng quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, phó các tổ chức thuộc Sở, cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện công tác cán bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền;

-  Quản lý công tác lao động tiền lương theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Thành phố,  là đầu mối trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ;

- Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ. Quản lý trang thiết bị, tài sản, công tác bảo vệ, an ninh trật tự của cơ quan, quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận lái xe cơ quan ;

- Thực hiện công tác kế toán, tài vụ; Kế toán cấp 1 và cấp 2;

- Tiếp nhận và thông báo, trả kết quả hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc theo chế độ “một cửa”;

- Thực hiện một số nhiệm vụ đối ngoại của Sở.

- Là đầu mối tổ chức thực hiện và theo dõi, đề xuất công tác cải cách hành chính của Sở.

- Là bộ phận thường trực Hội đồng lương; Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng thanh lý tài sản của cơ quan;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao;

- Văn phòng được phân thành các tổ công tác. Phụ trách Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng.

Trạng thái truy cập

Đang có 87 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…