Thanh tra pháp chế

13 Tháng 5 2016
(1 Vote)
Author :  
 

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của Thành phố và cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc;

- Thanh tra việc chấp hành Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các bộ luật khác có liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ thanh tra Nhà nước theo Luật Thanh tra đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng  6 năm 2004;

- Thanh tra các vụ việc do Giám đốc Sở giao;

- Tổ chức phổ biến các quy định của Nhà nước và Thành phố về Thanh tra, Pháp chế có liên quan đến công tác quản lý Quy hoạch-Kiến trúc;

- Đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật;

- Đầu mối giải quyết các đơn thư khiếu nại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ; Thực hiện công tác tiếp dân;

- Làm  nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố;

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao;

- Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, cán bộ thanh tra.

Biên chế từ  04 - 06 người

Trạng thái truy cập

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…