Phòng Thông tin Quy hoạch - Kiến trúc

13 Tháng 5 2016
(0 votes)
Author :  
 

 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch chi tiết được duyệt, tham gia tuyên truyền, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc cho các đối tượng;

- Nghiên cứu, đề xuất các phương thức đa dạng để chuyển tải thông tin quy hoạch kiến trúc tới các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng, thực hiện “ phổ cập” thông tin quy hoạch kiến trúc tới cộng đồng .

- Tập hợp các thông tin, hồ sơ về quy hoạch và dự án được duyệt( nhất là khi thực hiện phân cấp công tác quy hoạch cho các quận huyện) để cung cấp cho lãnh đạo và các phòng chuyên môn, xử lý, biên soạn các thông tin này thành thông tin dưới dạng đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ cập tới cộng đồng.

- Hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến quy hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện và công việc có liên quan cho việc thành lập và hoạt động của Trung tâm thông tin QH-KT và nhà mô hình quy hoạch của Thành phố trong thời gian tới.

- Xây dựng, cập nhật, chỉnh lý các số liệu, tài liệu, thông tin và lưu trữ những hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch Kiến trúc Đô thị trên địa bàn Thành phố, tiến tới hình thành ngân hàng thông tin về quy hoạch kiến trúc của Thành phố.

- Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện hệ thống thông tin, dữ liệu điện tử về QHKT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

Trạng thái truy cập

Đang có 93 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…