Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội

13 Tháng 5 2016
(0 votes)
Author :  
 

 

Địa chỉ: Số 2 (số 116 mới) đường Lê Trọng Tấn, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0433.825.915;  Fax: 0433.529.992

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mã số thuế: 0500428386

Tài khoản số: 45010000000480 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Tây

Giám đốc: Ông Lê Hải Đăng,            ĐT: 0913 507 600

Phó Giám đốc: Ông Ngô Văn Sỹ,      ĐT: 0948 998 333

Phó Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp: Bà Trần Thị Hằng,             ĐT: 0976 671 858

Phụ trách Phòng Thiết kế Quy hoạch Kiến trúc: Ông Trần Cộng Hòa,   ĐT: 0904 248 489

Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Thực hiện các nhiệm vụ được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội giao về nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn theo kế hoạch và đột xuất để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành.
- Làm chủ đầu tư, tổ chức lập các đề án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND thành phố giao. 
- Tư vấn, lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch văn hoá và các khu chức năng khác, lập thiết kế đô thị, nông thôn theo nhu cầu của các chủ đầu tư.
- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về quy hoạch xây dựng để áp dụng vào lĩnh vực thiết kế quy hoạch đô thị nông thôn.
- Tổ chức thực hiện cung ứng dịch vụ hoạt động tư vấn, thiết kế, lập dự án trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế đô thị và phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước và Thành phố.
- Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, tổng dự toán các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng đô thị và nông thôn.
- Khảo sát, đo đạc bản đồ, địa hình, địa chất công trình, phục vụ công tác tư vấn thiết kế xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng.
- Thiết kế cắm mốc và thực hiện cắm mốc giới, chỉ giới quy hoạch ngoài hiện trường.
- Tham  gia soạn thảo góp ý các văn bản pháp quy đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc.
- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc.
- Hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo chức năng của Trung tâm theo quy định của Nhà nước.
- Quản lý cán bộ, viên chức, biên chế tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý của thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội và UBND thành phố giao.

Trạng thái truy cập

Đang có 90 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…