Cấp Giấy phép quy hoạch

01 May 2016
(0 votes)
Author :  

1. Trình tự thực hiện:

- Người nộp hồ sơ (tổ chức, cá nhân):
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;
+ Nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn; Nhận kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội; địa chỉ - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: kiểm tra nội dung thành phần hồ sơ theo quy định tại mục c.
+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi ngày hẹn trả kết quả vào phiếu biên nhận.
+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh.
+ Bộ phận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới);
- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật
(Để đảm bảo thuận tiện trong việc liên hệ hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, cung cấp đủ số lượng hồ sơ, đề nghị các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện phải cung cấp đầy đủ thông tin về địa chỉ, số điện thoại liên hệ).
(Trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục c, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn (theo Mẫu 1 hoặc Mẫu 3 kèm theo).
+ Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấp phép quy hoạch;
+ Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất và các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị.
+ Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.
+ Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.
(Khi đến nộp hồ sơ, người nộp hồ sơ phải xuất trình giấy Chứng minh thư nhân dân (bản gốc) để đối chiếu; đối với cơ quan, tổ chức và trường hợp thực hiện theo phương thức ủy quyền, cần có Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền theo quy định kèm theo).
- Số lượng hồ sơ:
+ 01 (một) bộ hồ sơ kèm theo đĩa CD số hóa các nội dung hồ sơ nêu trên để phục vụ công tác triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.
+ Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ hồ sơ để gửi các cơ quan liên quan.

4. Thời gian giải quyết:

45 (bốn mươi lăm) ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ đầy đủ tính hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt với Dự án lớn hơn 50ha, Ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt với Dự án nhỏ hơn 50ha.
- Cơ quan giải quyết trực tiếp: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.
- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố; cơ quan, đơn vị liên quan; UBND quận, huyện, thị xã và đại diện cộng đồng dân cư tại khu vực liên quan đến khu đất cấp Giấy phép quy hoạch.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Lệ phí:

- Lệ phí cấp Giấy phép quy hoạch thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng về phí cấp giấy phép quy hoạch, chưa thu lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tùy theo dự án đầu tư xây dựng công trình, tổ chức, cá nhân điền một trong các mẫu đơn:
- Mẫu số 1: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).
- Mẫu số 3: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Cơ sở pháp lý:

- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009.
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

48021 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

We have 57 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…