Phòng Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật

13 May 2016
(0 votes)
Author :  

Là phòng tham mưu đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo sở về công tác quy hoạch các hệ thống HTKT trên điạ bàn tòan thành phố.

Thực hiện các nhiệm vụ:

- Thẩm tra, trình duyệt các đồ án quy hoạch (phần HTKT) trên địa bàn Thành phố;

- Thụ lý các hồ sơ về vị trí công trình, cung cấp và chấp thuận thông số, số liệu HTKT, chấp thuận chỉ giới đường đỏ, thiết kế công trình HTKT;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch đối với các hệ thống công trình HTKT;

- Tham gia công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các phòng  Xây dựng - đô thị quận, huyện trong công tác quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch các công trình HTKT;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng .

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

- Là Thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của sở;

- Phối hợp với phòng Thông tin QHKT tổ chức công bố công khai, phổ biễn các quy hoạch HTKT đax được phê duyệt;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Sở giao.

Trạng thái truy cập

We have 76 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…