Phòng Quản lý Quy hoạch nông thôn

13 May 2016
(0 votes)
Author :  
 
Chức năng:

Phòng Quản lý quy hoạch nông thôn có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về công tác hướng dẫn UBND các huyện, thị xã về việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, điểm dân cư nông thôn, trung tâm xã...; quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, tổ chức thực hiện hướng dẫn các địa phương triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Theo dõi, giám sát, kiếm tra việc thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

- Là thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở.

- Là thành viên của tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Thành phố.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng Thông tin Quy hoạch kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các chương trình dự án về xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được lãnh đạo Sở giao.

Địa bàn quản lý: 

- Quận Hoàng Mai; Huyện Thanh Trì; Huyện Thường Tín; Huyện Phú Xuyên.

Trạng thái truy cập

We have 62 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…