Phòng Quản lý Quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành

13 May 2016
(0 votes)
Author :  
 

 

Chức năng:

Phòng Quàn lý Quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành có chức năng tham mưu, đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước Lănh đạo Sở về công tác quản lý Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chuyên ngành - mạng lưới và các quv hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị khác trên toàn Thành phổ. 

Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chuyên ngành - mạng lưới và các quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác theo quy dịnh của phâp luật.

- Là thành viên của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở.

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh, vực được phân công.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn, phòng Thông tin Quy hoạch kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

Địa bàn quản lý:

- Quản lý, giải quyết các công việc, các thủ tục hành chính về quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị vệ tinh.

Trạng thái truy cập

We have 74 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…