Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

13 May 2016
(0 votes)
Author :  

 

-  Đầu mối công tác kế hoạch, phát triển đô thị của Sở, xây dựng, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm của Sở;

- Tổng hợp thông tin, báo cáo thống kê về tình hình hoạt động chung của cơ quan và  thuộc lĩnh vực QH – KT trên địa bàn thành phố ;

- Là đầu mối tập hợp và kiểm tra các hồ sơ chuyên môn(về thể thức và nội dung chính) do các phòng chuyên môn giải quyết trước khi trình lãnh đạo sở;

- Là đầu mối công tác quan hệ hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền  ;

- Đầu mối công tác phân cấp quy hoạch. Tham gia thực hiện công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc đối với phòng Xây dựng- Đô thị của các quận, huyện ;

- Chủ trì xây dựng, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các quy định về quy trình giải quyết hồ sơ;

- Đầu mối giúp việc Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch Thủ đô và Hội đồng khoa học Sở ;

- Là đầu mối giải quyết các công việc có tính chất liên khu vực trên địa bàn Thành phố ( Quy hoạch Vùng, Quy hoạch Chung, QH chuyên ngành, QH mạng lưới ….). Trong quá trình thực hiện tuỳ tính chất công việc, báo cáo Giám đốc sở để huy động lực lượng chuyên môn thực hiện theo chế độ chuyên gia;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

Trạng thái truy cập

We have 61 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…