Cung cấp Thông tin quy hoạch

01 May 2016
(0 votes)
Author :  

1. Trình tự thực hiện:

a. Người nộp hồ sơ:

- Chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định tại Mục 3 và nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính một cửa của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội - 31B Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

b. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ (một cửa) kiểm tra nội dung thành phần giấy tờ hồ sơ theo quy định:

Nếu hồ sơ đủ điều kiện nhận và ghi hẹn ngày trả lời kết quả vào phiếu biên nhận.

- Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện theo quy định đã niêm yết công khai, bộ phận một cửa hướng dẫn để tổ chức và cá nhân hoàn chỉnh bổ sung.

- Sau khi hồ sơ đã được hoàn chỉnh phát hành, trả kết quả theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện gửi tới).

- Qua phương thức ủy quyền theo quy định của pháp luật

(trong mọi trường hợp tiếp nhận hồ sơ đều phải đầy đủ theo qui định tại mục 3, nếu không bộ phận một cửa sẽ thông báo trả lại hồ sơ)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Đối với hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch:

- Đơn (theo hướng dẫn tại phụ lục 1).

- Văn bản giải trình nội dung, quy mô đầu tư.

- Sơ đồ vị trí và bản chính (hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm (còn phù hợp với thực tế).

- Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về sử dựng đất: bản chính hoạch bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật (trường hợp không có phải có xác nhận của quyền địa phương.

- Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền của chủ đầu tư (đối với chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp). 

* Đối với hồ sơ cung cấp thông tin chỉ giới đường đỏ:

- Đơn (theo hướng dẫn tại phụ lục 1).

- Sơ đồ vị trí.

- Bản chính (hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm (còn phù hợp với thực tế).

- Giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về sử dựng đất: bản chính hoạch bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật (trường hợp không có thì phải có giải trình về nguồn gốc sử dụng đất và xác nhận của Chính quyền địa phương.

- Giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền hợp pháp của chủ đầu tư (đối với chủ đầu tư là tổ chức, doanh nghiệp). 

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4. Thời gian giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp pháp và hợp lệ được tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

* Lưu ý: Những trường hợp phải báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng hoặc thông qua Hội đồng kiến trúc - quy hoạch xem xét thì không áp dụng số ngày trả kết quả nêu trên.

- Trường hợp: Hồ sơ Cung cấp Thông tin quy hoạch (bao gồm cung cấp thông tin về quy hoạch - kiến trúc và chỉ giới đường đỏ) chưa đủ căn cứ để giải quyết (ví dụ Hồ sơ thiếu căn cứ pháp lý cần phải bổ sung, giải trình; Hồ sơ cần xin ý kiến cơ quan có liên quan,...): Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản trả lời những nội dung đã có đủ cơ sở pháp lý theo đúng thời hạn quy định; đồng thời hướng dẫn và đề nghị tổ chức (cá nhân) chủ động phối hợp cung cấp, bổ sung tài liệu có liên quan và thực hiện thủ tục liên thông với các Sở ngành, địa phương có liên quan; sau khi nhận được tài liệu bổ sung, ý kiến của các cơ quan và đủ căn cứ Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ giải quyết tiếp các nội dung đề nghị của tổ chức, cá nhân.

- Hồ sơ “Cung cấp Thông tin quy hoạch” sẽ được phân biệt bằng bìa màu riêng biệt để Lãnh đạo, phòng chuyên môn, cán bộ thụ lý dễ nhận biết và quan tâm giải quyết sớm.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

* Đối với các khu vực đã có quy hoạch chi tiết đô thị:

Hồ sơ Cung cấp Thông tin quy hoạch: Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản cấp thông tin quy hoạch nêu các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc theo các cấp độ quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 - Hồ sơ Cung cấp Thông tin chỉ giới đường đỏ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc căn cứ vào quy chuẩn xây dựng, quy chế quản lý kiến trúc đô thị (nếu có); quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000, 1/5.000) hoặc quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500); Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội để có văn bản trả lời.

8. Lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Cơ sở pháp lý:

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

44076 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

We have 386 guests and no members online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…