Tham gia ý kiến thẩm định đồ án Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

19 May 2017
(2 votes)
Author :  

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, hoàn thiện đồ án và có Tờ trình số 246/TTr-SGTVT ngày 18/4/2017 đề nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt đồ án.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 233/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND Thành phố kết luận phiên họp tập thể thường kỳ tháng 3/2017 về nội dung “Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị các sở, ngành, UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây nghiên cứu nội dung đồ án, đóng góp ý kiến thẩm định, cung cấp thông tin liên quan theo lĩnh vực quản lý để Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Do khối lượng hồ sơ tài liệu nhiều, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị các đơn vị tải tài liệu hồ sơ đồ án (file số hóa) tại trang web của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, theo địa chỉ:  http://www.qhkthn.gov.vn (mục Thông báo) để nghiên cứu góp ý.

Để đảm bảo tiến độ thời gian trình duyệt đồ án theo yêu cầu của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đề nghị các đơn vị quan tâm xem xét, sớm cho ý kiến đóng góp. Văn bản tham gia ý kiến thẩm định đề nghị gửi về Sở Quy hoạch – Kiến trúc tại địa chỉ số 31B Tràng Tri, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn này. Trường hợp quá thời hạn nêu trên mà cơ quan, đơn vị chưa có văn bản góp ý thì coi như đồng thuận với nội dung đồ án và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về lĩnh vực quản lý.

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Đào Minh Tâm – Phó Trưởng phòng Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật, số điện thoại liên hệ: 0902 941 359.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

8344 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

We have 53 guests and no members online

Thủ tục hành chính

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…