Thực hiện Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng gốm sứ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Ban Tổ chức thi tuyển tổ chức cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng gốm sứ Bát Tràng và Làng dệt lụa Vạn Phúc. Với các nội dung chính như sau:

- Tên cuộc thi: Thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại các làng nghề: 

+ Làng gốm sứ Bát Tràng

+ Làng dệt lụa Vạn Phúc.

- Phạm vi, vị trí, quy mô dự án: 

+ Dự án bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm: Diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 120ha tại khu vực ngoài đê sông Hồng, nằm trên địa giới hành chính xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

+ Dự án bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông: Diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 51,6ha (bao gồm: làng Vạn Phúc hiện có khoảng 38,2ha, Khu đất đấu giá Vạn Phúc khoảng 1,84a, một phần Điểm Tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc khoảng 5,67ha, một phần dự án đầu tư Khu nhà ở TSQ Galaxy 1 khoảng 5,89ha), nằm trên địa giới hành chính phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Cơ quan tổ chức cuộc thi: UBND Thành phố Hà Nội.

Để có cơ sở lựa chọn các đơn vị dự thi chính thức, Ban Tổ chức thi tuyển kính mời các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu và đăng ký tham gia sơ tuyển cuộc thi nêu trên đối với mỗi làng nghề với các yêu cầu sau:

1. Hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn xin dự thi (theo mẫu)

- Hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn:

+ Văn bản liên quan đến tư cách hoạt động tư vấn thiết kế, quy hoạch.

+ Bản khai năng lực tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế, quy hoạch: Yêu cầu nêu rõ tên, địa điểm các công trình đã tham gia thiết kế, công trình đã được đưa vào xây dựng, mức độ đoạt giải (nếu có) đặc biệt với các dự án có chức năng, đặc điểm hoặc quy mô tương tự.

+ Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế: Hạng 1

+ Điều kiện năng lực của cá nhân: Chủ trì thiết kế xây dựng công trình Hạng 1.

+ Tóm tắt lý lịch nhân sự tham gia thiết kế công trình, quy hoạch và các chuyên ngành khác liên quan.

+ Bản sao các giấy chứng nhận giải thưởng kiến trúc, quy hoạch đồ án, dự án đã tham gia thiết kế (nếu có)

+ Ảnh chụp tổng thể quy hoạch kiến trúc của ít nhất 01 dự án có quy mô tương tự, dự án được đơn vị dự thi đánh giá cao về chất lượng thẩm mỹ quy hoạch kiến trúc hoặc ảnh chụp mô hình của dự án đoạt giải (nếu có) 

- Báo cáo trình bày phương pháp tiếp cận nghiên cứu đề xuất ý tưởng thiết kế quy hoạch đối với làng nghề được tổ chức tư vấn lựa chọn tham gia

- Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài đăng ký thi tuyển cần gửi kèm 01 bộ nội dung gồm đơn xin dự thi, báo cáo trình bày phương pháp tiếp cận nghiên cứu và các nội dung chính của hồ sơ năng lực bằng tiếng Việt.

- Toàn bộ hồ sơ được đóng vào 01 túi hồ sơ, ngoài bìa túi hồ sơ ghi rõ:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia sơ tuyển cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng gốm sứ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. 

+Tên đơn vị, cá nhân tham dự.

+ Số điện thoại, số Fax, E-mail.

2. Các nội dung thông tin phục vụ nghiên cứu dự thi: Bao gồm các nội dung về hồ sơ khu đất, quy chế dự thi và nhiệm vụ thiết kế ý tưởng sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng tại thời điểm công bố chính thức cuộc thi, dự kiến từ ngày 9/5/2016 đến ngày 11/5/2016.

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển: Từ ngày 12/5/2016 đến ngày 17/5/2016 (từ 8h30’ đến 17h00’), (tính theo giờ Việt Nam).

4. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 4, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội.

 Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Điện thoại: 04 38231286.

- E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

- Người liên hệ: 

+ Đ/c Trịnh Hà Anh - Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 4, ĐT: 0938860004

+ Đ/c Nguyễn Thu Hà - Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 3, ĐT: 0904346096.  

Căn cứ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân, trong và ngoài nước, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 10 tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân để mời tham gia 02 cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án đầu tư Bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng gốm sứ Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm và Làng dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội nêu trên.

Việc đăng ký dự thi là tự nguyện, Ban Tổ chức sẽ có thư gửi tới tổ chức tư vấn, cá nhân có hồ sơ đăng ký thi tuyển được chấp thuận.

Hồ sơ đăng ký thi tuyển không được chấp thuận Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại và không có trách nhiệm giải thích lý do cho sự lựa chọn của Ban Tổ chức đối với các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân đăng ký dự thi.

Các thông tin khác cần tìm hiểu thêm xin liên hệ theo địa chỉ trên.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn; Việc công bố chính thức cuộc thi sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 9/5/2016 đến ngày 11/5/2016 trên Báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế - Đô thị; Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố Hà Nội: http://hanoi.gov.vn; và gửi cho một số đơn vị tư vấn được lựa chọn.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện chuyển tới): yêu cầu tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại... để liên hệ.

- Nhận hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức 3.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch (theo Mẫu số 1 hoặc Mẫu số 3).

- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch.

- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất đề nghị cấp Giấy phép quy hoạch và các chỉ tiêu sử dụng đất.

- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án đầu tư.

    - Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định).

* Ghi chú: Có thể bổ sung Phương án kiến trúc công trình dự kiến (mang tính chất minh hoạ, phục vụ việc xin ý kiến cơ quan, đại diện cộng đồng dân cư có liên quan)

Số lượng hồ sơ:

- 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

- Căn cứ vào nội dung hồ sơ và yêu cầu lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan và đại diện cộng đồng dân cư về nội dung Giấy phép quy hoạch, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp đủ số lượng hồ sơ để gửi lấy ý kiến.

Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung quy định tại mẫu số 2 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 2 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ quy định tại mẫu số 4 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Lệ phí: 2.000.000 đồng (theo hướng dẫn tại thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung); quy định tại mẫu số 1 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) quy định tại mẫu số 3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

- Nhận hồ sơ qua đường bưu điện (tính từ ngày có dấu bưu điện chuyển tới): yêu cầu tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ các thông tin về địa chỉ, điện thoại... để liên hệ.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư trong đó có giải trình tóm tắt nội dung đầu tư (quy mô xây dựng, tính chất công trình, nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phương án xây dựng...).

- Bản đồ hiện trạng khu đất (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ) tỷ lệ 1/500 hoặc tỷ lệ 1/200 theo hệ toạ độ VN2000 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), khu đất không có kiện cáo, tranh chấp, có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường. Đối với khu đất đang quản lý, sử dụng không có giấy tờ sử dụng đất hợp pháp, hợp lệ phải có xác nhận của chính quyền địa phương về ranh giới, mốc giới.

- Bản vẽ xác định chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 - 1/200 (còn phù hợp với thực tế) và văn bản cung cấp số liệu hạ tầng kỹ thuật của cơ quan có thẩm quyền.

- Các bản vẽ tổng mặt bằng (gồm 02 bản) tỷ lệ 1/500 (hoặc 1/200) trên nền bản đồ hiện trạng và chỉ giới đường đỏ, có xác nhận và đóng dấu của chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế, nội dung bản vẽ tổng mặt bằng theo quy định như: các căn cứ pháp lý, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu đề xuất được thể hiện đầy đủ, chính xác vị trí, quy mô, tính chất, kích thước, điều kiện định vị các hạng mục công trình, các điều kiện hạn chế xây dựng, giải trình các nội dung quan trọng...

- Phương án thiết kế kiến trúc của các công trình hoặc từng hạng mục công trình, gồm các mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 (02 bộ).

- Đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành: Nhà máy sử lý nước thải, nhà máy cấp nước, trạm biến áp có cấp điện áp ≥ 110KV, bến xe buýt, đường sắt đô thị… cần có bản vẽ mặt bằng dây chuyền công nghệ có chấp thuận của cơ quan chuyên ngành.

- Các văn bản về chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền; Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định)

Trong đó:

+ Trường hợp quy hoạch tổng mặt bằng lập trên đất mà chủ đầu tư chưa có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất cần có văn bản thoả thuận địa điểm (có sơ đồ kèm theo), thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

+ Trường hợp quy hoạch tổng mặt bằng lập trên khu đất mà chủ đầu tư đã có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất cần có văn bản thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất liên quan.

- Hồ sơ pháp nhân của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

* Ghi chú:

+ Đối với dự án, công trình đã được cấp Giấy phép quy hoạch còn hiệu lực: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét và Xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc cho tổ chức, cá nhân đủ điều kiện.

+ Hồ sơ phải xin ý kiến Hội đồng kiến trúc - quy hoạch Thành phố, các cơ quan, ban ngành, đại diện cộng đồng dân cư có liên quan,  trình Uỷ ban nhân dân Thành phố hoặc Bộ Xây dựng... thì thời gian xin ý kiến không tính vào thời gian giải quyết TTHC.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sở Quy hoạch - Kiến trúc ký đóng dấu xác nhận bản vẽ Tổng mặt bằng và Phương án kiến trúc, có thể có văn bản nêu các yêu cầu về quy hoạch kiến trúc kèm theo. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh.

Lệ phí: Không có.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thủ đô số 25/2012/QH13;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội v/v ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức lập quy hoạch.

- Văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung đồ án quy hoạch của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch và của Tổ chức tư vấn lập quy hoạch.

- Bản vẽ (02 bộ);

- Thuyết minh (02 bộ); Phụ lục kèm theo Thuyết minh; Phụ lục đính kèm văn bản pháp lý liên quan.

- Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch (02 bộ);

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định); hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế.

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thực hiện: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Lệ phí: Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Các Thông tư: số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

 

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đại diện tổ chức (có giấy giới thiệu), cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội (Địa chỉ: Số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ: Chuyên viên nhận, lập và giao Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: Chuyên viên hướng dẫn, giải thích để cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; trả lại hồ sơ kèm theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

- Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thời gian: Các ngày làm việc trong tuần (Buổi sáng từ: 8h00’-11h00’, Buổi chiều từ 13h30’-16h30').

Cách thức thực hiện:

- Nhận trực tiếp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thẩm định của tổ chức lập quy hoạch.

- Văn bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nội dung nhiệm vụ quy hoạch của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch;

- Bản vẽ (02 bộ);

- Thuyết minh (02 bộ);

- Dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

- Các văn bản pháp lý có liên quan (kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ theo quy định); hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm đồ án quy hoạch, chủ trì thiết kế;

- Bản đồ hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500 (bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật) do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, phù hợp với thực tế (trường hợp không phù hợp thì phải hiện chỉnh bản đồ theo quy định), có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (kèm file mềm (đĩa CD hoặc USB) có lưu các nội dung số hóa hồ sơ (file số hoá bản vẽ theo định dạng AutoCad và pdf; file số hoá các văn bản theo định dạng pdf, jpg, doc, xls...).

Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội

- Cơ quan thẩm định, trình duyệt: Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch.

Lệ phí: Thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian ngầm đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Các Thông tư: số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; số 06/2013/TTBXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng; số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

Mô hình quản lý quy hoạch kiến trúc - Văn phòng KTS trưởng Thành phố (1992-2002)

Kể từ khi thực hiện chính sách mở cửa năm 1986, Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ cả về kinh tế và đầu tư xây dựng công trình. Bên cạnh đó, yếu tố đầu tư nước ngoài cũng góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa và xây dựng các công trình có quy mô, tầm vóc lớn hơn. Những yêu cầu đó của xã hội là đòi hỏi bức thiết đối với công tác quản lý phát triển đô thị, đặc biệt là đối với Thủ đô Hà Nội.

Với sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Xây dựng, của Thành Ủy, HĐND và UBND Thành phố (tại Quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 19/9/1992 của UBND Thành phố), từ ngày 01/10/1992, đơn vị quản lý quy hoạch kiến trúc Hà Nội được triển khai thực hiện với mô hình thí điểm - Văn phòng KTS trưởng Thành phố Hà Nội cùng với thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ máy hoạt động bao gồm Văn phòng KTS trưởng Thành phố và Đại diện KTS trưởng Thành phố tại các quận, huyện, thực hiện các chức năng nhiệm vụ: Lập kế hoạch và tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, trình duyệt đồ án quy hoạch, thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch; Quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc; Tổ chức xem xét các đồ án về kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng; Thanh tra xây dựng; Thẩm tra cấp giấy phép sử dụng đất cho các loại công trình xây dựng.

Trong thời kỳ 10 năm (1992-2002), KTS trưởng Thành phố đã từng bước tham mưu UBND Thành phố ban hành các văn bản pháp luật về quản lý xây dựng như quy định về cấp giấy phép xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính xây dựng, hướng dẫn về kiến trúc - quy hoạch… đưa công tác quản lý quy hoạch vào nề nếp, góp phần tích cực tạo nên những dấu ấn trong quy hoạch, kiến trúc đô thị, với các thành tích nổi bật: Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 (xác định Hà Nội có vai trò thành phố trung tâm trong chùm đô thị Hà Nội với diện tích 921 km2, dân số thành phố trung tâm 2,5 triệu người); 100% các quận huyện được triển khai Quy hoạch chi tiết; Các khu vực đặc thù có Điều lệ quản lý như Khu Trung tâm chính trị Ba Đình, Khu phố Cổ, Khu vực Hồ Gươm và phụ cận... làm cơ sở cho công tác quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng.

Với mô hình quản lý thí điểm, lực lượng quản lý đô thị mỏng và tập trung ở một đầu mối... nhưng chức năng nhiệm vụ lại quá lớn, công tác quy hoạch bước đầu được quan tâm (tuy các đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch chi tiết quận huyện mới dừng ở Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông), các lĩnh vực chuyên ngành khác như kiến trúc đô thị, kiến trúc công trình chưa được triển khai nghiên cứu rộng và chuyên sâu; Hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng chưa được quan tâm đúng mức...

Mặc dù còn một số hạn chế nêu trên, nhưng phải khẳng định việc thí điểm mô hình cơ quan quản lý quy hoạch kiến trúc tại Hà Nội là hướng đi đúng đắn với những thành tựu đáng kể, đóng góp cho Hà Nội trong việc trở thành đơn vị đứng đầu cả nước về phát triển khu đô thị mới, góp phần giải quyết các nhu cầu bức xúc về nhà ở sau bao cấp; Thu hút nhiều dự án đầu tư lớn ở cấp quốc gia và địa phương với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước; Từng bước thực hiện công nghiệp hoá chuyển đổi thành công cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ; Các khu thương mại, văn hóa, thể thao, dịch vụ khách sạn, nhiều tuyến đường đã được hình thành... tạo nên sự thay đổi lớn về hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, kích thích sự phát triển Thủ đô. 

Thành lập đơn vị quản lý chuyên ngành quy hoạch kiến trúc - Sở Quy hoạch Kiến trúc (2002-2012)

Sau 10 năm triển khai mô hình Văn phòng KTS trưởng Thành phố, thực hiện Nghị quyết 15/NQTW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương huớng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị, đồng thời quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 52/QĐ - TTg ngày 18/4/2002 cho phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Ngày 23/5/2002, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định số 77/QĐ-UB về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố với chức năng, nhiệm vụ là “Tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoạch chung đã được Nhà nước phê duyệt”.

Đây là thời kỳ kinh tế Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, các sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của Thủ đô được tổ chức và diễn ra dồn dập, thường xuyên tại Hà Nội như: tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á Seagames 22 (2003), 50 năm Giải phóng Thủ đô (2004); Hội nghị Thượng đỉnh APEC (2006), các lễ tập dượt kỷ niệm 990 năm (2000), 995 (2005) năm Thăng Long – Hà Nội... là những đòi hỏi, thách thức đối với công tác quản lý quy hoạch kiến trúc của Sở. Nhiều công trình quy mô lớn xuất hiện, đáp ứng và phục vụ kịp thời các sự kiện trên: từ quần thể Khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình đến công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia... là những dấu ấn kiến trúc hiện đại, tiêu biểu của Việt Nam thời đại mới.

Phát triển Sở Quy hoạch Kiến trúc đáp ứng yêu cầu của Thủ đô giai đoạn mới (từ 2010 đến nay)

Từ khi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô 2008, công tác quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn rộng lớn 3344,5 km2 càng đòi hỏi yêu cầu về chất lượng ở mức cao nhất nhằm đáp ứng sự phát triển của kinh tế xã hội Thủ đô.

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Trung ương, các Bộ ngành, Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị Quận Huyện, Thị xã thêm vào đó là sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, cơ quan...  Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã liên tục tiến bộ, phát triển, không chỉ dừng ở mức độ quản lý hành chính thông thường mà đang từng bước đạt đến chất lượng trong kiểm soát, phát triển đô thị, thể hiện qua các lĩnh vực công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan, đô thị, nông thôn và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Đội ngũ quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố thực sự lớn mạnh ở các cấp, từ Thành phố đến các Quận, Huyện, Thị xã. Sự thay đổi về nhận thức cùng với sự phối, kết hợp chặt chẽ và thường xuyên giữa Sở và chính quyền địa bàn đã tạo nên một bước biến chuyển lớn, hiệu quả trong công tác quản lý đô thị, quy hoạch kiến trúc trên toàn Thành phố. Việc giao ban thường xuyên và chất lượng giữa các cấp lãnh đạo và Phòng địa bàn với chính quyền địa phương, Phòng nghiệp vụ; tổ chức Hội nghị giữa các bên Sở Quy hoạch – Kiến trúc – Quận Huyện, Thị xã với đơn vị tư vấn... đã tạo nên những hiệu quả xã hội tích cực: vừa tạo sự hiểu biết, đoàn kết, nâng cao chất lượng giữa các lực lượng tham gia công tác quản lý đô thị, vừa góp phần giải quyết tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, thúc đẩy triển khai nhanh việc lập và thực hiện quy hoạch, tạo sự đồng thuận, nâng cao tính khả thi của đồ án quy hoạch.

Sự lớn mạnh của Sở không chỉ dừng ở việc tự nâng cao năng lực của nội bộ Sở mà còn ở sự liên kết, tham vấn ý kiến của các đơn vị trong và ngoài nước, của các chuyên gia đầu ngành, các Hiệp Hội chuyên ngành trong công tác tham mưu, đóng góp ý kiến tại Hội đồng kiến trúc – Quy hoạch Thành phố, Hội đồng thẩm định các đồ án quy hoạch...

Sau khi Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt, công tác quy hoạch xây dựng đã được tổ chức triển khai quyết liệt và toàn diện các quy hoạch cấp dưới như quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đô thị vệ tinh, sinh thái, quy hoạch chung huyện, quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, đồng loạt các quy hoạch chuyên ngành được triển khai, tạo cơ sở cho sự phát triển ổn định và bền vững. Và đặc biệt là quy hoạch nông thôn chưa bao giờ được đặc biệt quan tâm và triển khai cụ thể như trong giai đoạn này.

Khác với thời kỳ trước đây, quy hoạch xây dựng chung Thủ đô và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Thủ đô được Thủ tướng phê duyệt là cơ sở để triển khai các quy hoạch cấp dưới.

Chất lượng quy hoạch cũng được nâng lên với những yêu cầu mới, đòi hỏi cao, tầm nhìn xa với các tiêu chí định hướng cụ thể, sự phát triển bền vững giữa việc cải tạo chỉnh trang trong khu trung tâm cũ với việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới hoàn chỉnh tại ngoại ô... là những giải pháp được đồng loạt triển khai nhằm làm mới và nâng cao chất lượng sống của cư dân Hà Nội.

Các loại hình nhà ở mới được đầu tư đồng loạt với mọi loại hình: Từ các khu đô thị văn minh, tiêu chuẩn cao, cảnh quan đẹp như Ciputra, The Mannor, Trung Hòa – Nhân Chính, Khu đô thị mới Cầu Giấy... đến các khu tái định cư, nhà ở xã hội, cải tạo xây dựng các khu nhà ở tập thể cũ như Kim Liên, Giảng Võ... Các công trình kiến trúc hiện diện vào dịp chào mừng Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội như Bảo tàng Hà Nội, tổ hợp Keangnam cao nhất Việt Nam, các trụ sở mới của Bộ Ngành như Bộ Công an, Bộ Tư pháp... thực sự là những minh chứng cho sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội tiên tiến mà vẫn đậm đà bản sắc sân tộc, xứng đáng là những đô thị tiên phong, đại diện cho kiến trúc Việt Nam thời đại mới.

Các công trình giao thông đầu mối, sân bay quốc tế Nội Bài được mở rộng, các cây cầu lớn vượt sông Hồng như Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, đường Vành đai 3 trên cao, các cầu vượt được nhanh chóng đầu tư và hoàn thành; các tuyến vành đai được hoàn thiện, liên thông... ; các loại hình giao thông hiện đại như đường sắt trên cao, metro ngầm được khẩn trương đầu tư xây dựng... Các giá trị cảnh quan đô thị được nhấn mạnh, tô điểm: Công viên cây xanh được xây dựng đẹp và văn minh, kè hồ, hệ thống cấp thoát nước, cải tạo chất lượng sông, hồ... tất cả đã dần góp phần tạo dựng đô thị Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với trọng trách của đơn vị quản lý đô thị đặc thù – Thủ đô Hà Nội, trong suốt quá trình 20 năm quản lý, để triển khai hiệu quả công việc, Sở luôn đề xuất các cơ chế, chính sách, báo cáo Bộ Xây dựng, Thành phố ban hành các quyết định, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Nghị định ban hành áp dụng cho Hà Nội và cả nước, như cơ chế như thực hiện đầu tư xây dựng Khu đô thị mới, phân cấp quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng... đã nhanh chóng làm thay đổi diện mạo đô thị, làm cho Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước về tốc độ xây dựng, tổng số lượng sàn nhà ở, cải thiện nhanh, nâng cao đời sống cho người dân.

Hướng tới tương lai

Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011,Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013)... là những định hướng căn bản cho mô hình phát triển đô thị và nông thôn Hà Nội, là động lực và cơ hội vàng cho một viễn cảnh về một Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, đồng bộ, hiện đại, hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử với phát triển kinh tế, một Hà Nội “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và cũng sẽ là thách thức đối với công tác quản lý kiểm soát phát triển đô thị.

Thời gian tới, Sở sẽ tập trung triển khai các công việc: Về quy hoạch: quyết tâm thực hiện kế hoạch, hoàn thành về cơ bản một khối lượng lớn các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... trong hai năm 2012-2013; Kiến trúc đô thị dần được đi vào quỹ đạo kiểm soát với việc triển khai thiết kế đô thị, quy hoạch hai bên tuyến đường kèm theo các quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, đặc biệt đối với các khu vực đặc thù trong khu vực nội đô lịch sử như Khu phố Cổ, Khu phố Cũ... với các quy định cụ thể và chặt chẽ nhằm đảm bảo cơ sở khoa học và tính khả thi trong việc tổ chức triển khai xây dựng theo quy hoạch, hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch; Tạo dựng các đặc điểm nội trội, riêng biệt gắn kết với tính chất và địa điểm trong các đồ án quy hoạch phân khu; Đề xuất cụ thể quy định cụ thể đối với các khu vực thuộc đô thị trung tâm như hạn chế xây dựng cao tầng, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm, tập trung đông ra ngoài...

20 năm qua, một chặng đường không dài so với lịch sử của Thành phố nhưng việc hình thành và phát triển của một cơ quan quản lý về quy hoạch kiến trúc của Thủ đô đã khẳng định là hướng đi đúng và là một chặng đường đáng ghi nhớ. Những hình ảnh của Hà Nội phát triển hôm nay là minh chứng cho những nỗ lực, đóng góp công sức của toàn thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công nhân viên của ngành hôm qua và hôm nay. Nhìn lại quãng đường đã qua, có thể tự hào nói rằng: Công tác quản lý quy hoạch kiến trúc của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội đã luôn luôn gắn chặt và góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội yêu dấu.

10 năm kể từ tháng 10/1992 đến 2002 chế độ Kiến trúc sư trưởng Thành phố (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) được triển khai tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời kỳ này, được các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng quan tâm, chỉ đạo thường xuyên; cùng với sự phối hợp của các ngành, thêm vào đó là sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, cơ quan đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan và quản lý xây dựng đô thị.

10 năm là một chặng đường không dài so với lịch sử nhưng với việc hình thành và phát triển của một cơ quan quản lý về quy hoạch kiến trúc của Thủ đô thì là một chặng đường đáng ghi nhớ.

I- 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ những đòi hỏi khách quan của công tác quản lý đô thị, căn cứ quyết định số 256/CT ngày 13/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại Thành phố Hà nội, quyết định số 298/BXD-TCLĐ ngày 24/6/1992 về quy chế hoạt động của Kiến trúc sư trưởng Thành phố, UBND Thành phố đã có quyết định số 2064/QĐ-UB ngày 19/9/1992 thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại Thành phố Hà Nội từ ngày 01/10/1992 với chức năng chủ yếu là:

- Lập kế hoạch nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, thẩm tra, trình duyệt đồ án quy hoạch, xây dựng, cải tạo Thành phố, thực hiện quản lý xây dựng theo quy hoạch.

- Quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc (giới thiệu địa điểm, chứng chỉ quy hoạch, xác nhận chỉ giới...).

- Tổ chức xem xét các đồ án về kiến trúc, cấp giấy phép xây dựng, tổ chức, quản lý lực lượng thanh tra xây dựng theo giấy phép xây dựng.

- Thẩm tra trình Thành phố cấp giấy phép sử dụng đất cho các loại công trình xây dựng.

Sau 5 năm thực hiện, để phù hợp với thực tiễn, UBND Thành phố đã có quyết định số 3591/QĐ-UB ngày 16/9/1997 xác định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố, từ tháng 9/2000, UBND Thành phố đã quyết định chuyển nhiệm vụ cấp phép xây dựng và quản lý thanh tra xây dựng sang Sở xây dựng thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết 15/NQTW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị về phương huớng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô “chấn chỉnh, đổi mới công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý đô thị”, đồng thời phải quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch đã duyệt như trong Pháp lệnh phát triển Thủ đô (ban hành tháng 12/2000), Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 52/QĐ-TTg ngày 18/4/2002 cho phép thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố. UBND Thành phố đã có quyết định số 77/QĐ-UB ngày 23/5/2002 xác định chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Sở Quy hoach - Kiến trúc Hà Nội là “tham mưu cho UBND Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý Nhà nước về quy hoạch - kiến trúc theo định hướng quy hoach chung đã được Nhà nước phê duyệt.

Lãnh đạo cơ quan Kiến trúc sư trưởng thời kỳ 1992-2002

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. CÔNG TÁC QUY HOẠCH

Từ quý 4 năm 1992 đến hết kế hoạch năm 2002 đã tổ chức nghiên cứu, thẩm định và trình duyệt được trên 148 đồ án quy hoạch chi tiết, công bố để khai thác sử dụng đồng thời cũng đã thẩm định hàng trăm đồ án phục vụ các dự án Khu đô thị mới, khu chức năng. Kể từ sau điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội được Chính Phủ phê duyệt năm 1998 và nhất là sau khi có Nghị quyết 15/NQ-TW ngày 15/12/2002 của Bộ Chính trị và pháp lệnh Thủ đô ban hành, công tác quy hoạch được tập trung đẩy mạnh có sự chuyển biến đáng kể về số lượng và chất lượng.

Trong giai đoạn này, công tác nghiên cứu thiết kế qui hoạch của Thành phố Hà Nội đã được Kiến trúc sư trưởng Thành phố Hà Nội (nay là Sở Quy hoạch - Kiến trúc) tập trung đẩy mạnh, đã có nhiều đổi mới và tiến bộ về nội dung, chất lượng. Nhiều dự án qui hoạch từ qui hoạch chung, qui hoạch chuyên ngành, qui hoạch chi tiết đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng, Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Công tác quản lý Quy hoạch - Kiến trúc được khẳng định vai trò, được quan tâm và trở thành cơ sở để đầu tư, từng bước đưa công tác xây dựng và quản lý đô thị theo qui hoạch vào nề nếp.

2. CÔNG TÁC QUẢN LÝ KIẾN TRÚC VÀ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

- Xác định rõ định hướng kiến trúc, tổ chức không gian trên cơ sở Quyết định 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/6/1998 của Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Qui hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 để vận dụng trong các đồ án qui hoạch chi tiết Quận, Huyện, các khu vực Đô thị mới. Những chỉ tiêu cơ bản của Điều chỉnh quy hoạch chung được phân bố cụ thể cho 34 khu vực trong thành phố là tiền đề cho Quy hoạch chi tiết Quận, Huyện và các vùng đô thị mới. Quy hoạch chi tiết hai bên các trục đường quan trọng, cửa ngõ vào Hà Nội cũng được định hướng về kiến trúc, xác định rõ các công trình cần gìn giữ, bảo tồn, các công trình được chỉnh trang, cải tạo. Một số tuyến đường phố mới như: Đường Kim Đồng, Liễu Giai, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Chùa Bộc... đã tạo được một Hà Nội mới hiện đại, khang trang. Nhiều quy hoạch chi tiết 2 bên trục đường sắp mở dưới sự chỉ đạo sát sao của Uỷ ban nhân dân Thành phố sẽ là những tuyến đường “Đổi mới” xứng đáng với thời kỳ mới như: Láng Hạ - Thanh Xuân, trục đường Vành đai 3...

Tổ chức góp ý phương án thiết kế cho các công trình kiến trúc có qui mô lớn, có vốn đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động của Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch Thủ đô hoặc Hội đồng chuyên môn cơ quan. Đã xem xét tư vấn cho gần 450 phương án thiết kế công trình trong đó có 100 công trình cao tầng. Các công trình đã được xem xét góp ý là những công trình ở các vị trí quan trọng hoặc được xem xét như những điểm nhấn, công trình mốc của một khu vực.

3. CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG THEO QUY HOẠCH

- Thời gian từ năm 1993 đến 1999 (từ khi có Quyết định 132/CT cho đến khi việc cấp phép được chuyển về Sở Xây dựng) cơ quan đã xem xét cấp phép xây dựng cho gần 9000 công trình dự án với trên 7,2 triệu m2 sàn (chiếm khoảng 70% qui mô xây dựng). Số công trình còn lại xây dựng không phép chủ yếu là công trình qui mô nhỏ của nhân dân tự xây dựng do chưa đủ cơ sở để xin phép xây dựng theo qui định. Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định 2863/QĐ-UB ngày 28/7/1997 về việc Qui định cấp phép xây dựng với nhiều qui định mới cởi mở theo hướng cải cách hành chính để quản lý xây dựng theo quy hoạch và thực chất cũng là quản lý chất lượng kiến trúc và cảnh quan.

- Năm 1998, Kiến trúc sư trưởng Thành phố đã báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 12/1998/QĐ-UB về việc Qui định tạm thời thực hiện Nghị định 48/CP của Chính Phủ. Với quyết định này, Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước đã ban hành kịp thời qui định tạm thời, tháo gỡ một phần vướng mắc trong cơ chế xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

4. CÁC CÔNG TÁC KHÁC

- Đã phối hợp với OPCV (AUSTRALIA) thực hiện dự án quản lý quy hoạch và phát triển tại Hà Nội (1995-1997). Dự án đã được nghiên cứu nghiêm túc kết hợp được kinh nghiệm tiên tiến của nước ngoài và thực tiễn của Việt Nam. Dự án đã đề cập đến các nội dung: Mô hình tổ chức, quy hoạch chi tiết khu phố Cổ, Quy hoạch chi tiết một số Phường thuộc Quận Hai Bà Trưng; Phương án kiểm soát phát triển xây dựng tại Hà Nội... Qua báo cáo kết quả dự án với các cấp có thẩm quyền và Hội thảo quốc gia dự án đã được đánh giá tốt và thực sự chuyển giao được những kinh nghiệm quý báu cho công tác quản lý quy hoạch và phát triển.

- Đã triển khai một số đề tài nghiên cứu khoa học như: Đề tài truy cập, xử lý dữ liệu về công trình kiến trúc và qui hoạch thành phố. Xây dựng ngân hàng dữ liệu phục vụ công tác quản lý kiến trúc, qui hoạch tại Hà Nội; Nghiên cứu điều chỉnh một số yêu cầu và chỉ tiêu về kiến trúc đô thị trong quản lý các công trình xây dựng và cải tạo trên địa bàn Hà Nội; Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo tồn, quản lý di tích; Xây dựng nhà cao tầng; Các đề tài đã được triển khai theo đúng đề cương, nội dung được phê duyệt kết hợp giữa nghiên cứu với thực tiễn quản lý và nâng cao năng lực.

Ngày 8/4, Sở QH - KT Hà Nội và đại diện là Ban QLDA Quy hoạch xây dựng đã ký hợp đồng tư vấn với Nikken Sekkei Civil Engineering LTD (Nhật Bản) để lập quy hoạch phân khu đô thị khu vực Ga Hà Nội và vùng phụ cận tỷ lệ 1/2000 (gói thầu số 4).

Mục tiêu của đồ án quy hoạch nhằm khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông trong khu vực, giữ gìn, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc công trình Ga Hà Nội. Quy hoạch sẽ định hình khu vực mang tính biểu tượng về kiến trúc, hình thành một khu trung tâm công cộng dịch vụ - văn hóa năng động, tạo sức hút và cấu trúc hiện đại với chức năng đầu mối giao thông, trung tâm thương mại - văn phòng và đầu mối giao lưu cấp vùng; làm cơ sở để triển khai lập quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư xây dựng với sự đồng bộ không gian ngầm, cầu đi bộ trên cao và quảng trường trước Ga Hà Nội.

Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở QH - KT cho biết, các công trình trong quy hoạch phân khu đô thị này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển của khu vực trung tâm TP. Tạo một điển hình tiên tiến của mô hình phát triển đô thị theo hướng giao thông công cộng (TOD), lấy nhà ga đường sắt làm trung tâm, đồng bộ với quy hoạch toàn phân khu. Việc lập quy hoạch phân khu này cần nghiên cứu, tiếp thu, kế thừa kinh nghiệm cũng như các dự án TOD tương tự để có giải pháp thích hợp, giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đặc biệt, đồ án sẽ nghiên cứu phát triển đô thị theo nhiều tầng để tạo ra không gian hiệu quả như phát triển không gian ngầm, kết nối các trung tâm mua sắm với nhà ga, phát triển các khu dân cư xung quanh điểm kết nối thông qua việc tăng cường hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là sự kết nối các khu dân cư với các nhà ga metro. Cùng với việc nghiên cứu quy hoạch, TP sẽ có các quy định và sự hỗ trợ về chính sách để khuyến khích sự phát triển đô thị, góp phần tạo nên thành công trong việc thực hiện mô hình TOD.

Page 9 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…