Các Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 1,2,3,4,5,7,9,10 là các phòng tham mưu đầu mối giúp việc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở về công tác Quy hoạch-Kiến trúc trên địa bàn được phân công cụ thể như sau:

Địa bàn quản lý:

1. Phòng Quy hoạch kiến trúc 1 quản lý các địa bàn: Quận Bắc Từ Liêm; Quận Nam Từ Liêm; Quận Cầu Giấy; Huyện Đan Phượng.

2. Phòng Quy hoạch kiến trúc 2 quản lý các địa bàn: Quận Hoàn Kiếm; Quận Ba Đình; Quận Đống Đa; Quận Hai Bà Trưng; Quận Tây Hồ; Quận Thanh Xuân.

3. Phòng Quy hoạch kiến trúc 3 quản lý các địa bàn: Quận Long Biên; Huyện Gia Lâm; Huyện Đông Anh; Huyện Sóc Sơn; Huyện Mê Linh.

4. Phòng Quy hoạch kiến trúc 4 quản lý các địa bàn: Quận Hà Đông; Huyện Chương Mỹ; Huyện Ứng Hòa; Huyện Mỹ Đức; Huyện Thanh Oai.

5. Phòng Quy hoạch kiến trúc 5 quản lý các địa bàn: Thị xã Sơn Tây; Huyện Ba Vì; Huyện Hoài Đức; Huyện Thạch Thất; Huyện Phúc Thọ; Huyện Quốc Oai.

6. Phòng Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật: quản lý hạ tầng kỹ thuật trên toàn Thành phố Hà Nội.

7. Phòng Quản lý Quy hoạch chung - Quy hoạch chuyên ngành: quản lý, giải quyết các công việc, các thủ tục hành chính về quy hoạch, kiến trúc tại các đô thị vệ tinh.

8. Phòng Quản lý Quy hoạch nông thôn quản lý các địa bàn: Quận Hoàng Mai; Huyện Thanh Trì; Huyện Thường Tín; Huyện Phú Xuyên.

Chức năng hiệm vụ:

- Thẩm tra, trình duyệt các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị thuộc địa bàn được phân công;

- Thụ lý các hồ sơ về xác định địa điểm xây dựng, cấp chứng chỉ quy hoạch, chấp thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc cho các công trình, dự án trong địa bàn được phân công;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch tại địa bàn được phân công; hoặc phối hợp với Thanh tra Pháp chế Sở Quy hoạch-Kiến trúc, các cơ quan chức năng khác để thực hiện trách nhiệm này;

-  Tham gia công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với phòng Xây dựng- Đô thị của các quận, huyện, phát hiện và đề xuất giải quyết đối với các QHCT do quận, huyện duyệt có nội dung không phù hợp với quy hoạch do Thành phố duyệt, với chủ trương, định hướng, quy định của Nhà nước và Thành phố khi thực hiện phân cấp công tác QHKT ;

- Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng .

- Là thành viên của của Hội đồng khoa học, Hội đồng thẩm định của Sở;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực được phân công;

- Phối hợp cùng phòng thông tin Quy hoạch Kiến trúc tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn được phân công;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao.

 

 

- Phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức phổ biến công khai các quy hoạch chi tiết được duyệt, tham gia tuyên truyền, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc cho các đối tượng;

- Nghiên cứu, đề xuất các phương thức đa dạng để chuyển tải thông tin quy hoạch kiến trúc tới các cơ quan, đơn vị liên quan và cộng đồng, thực hiện “ phổ cập” thông tin quy hoạch kiến trúc tới cộng đồng .

- Tập hợp các thông tin, hồ sơ về quy hoạch và dự án được duyệt( nhất là khi thực hiện phân cấp công tác quy hoạch cho các quận huyện) để cung cấp cho lãnh đạo và các phòng chuyên môn, xử lý, biên soạn các thông tin này thành thông tin dưới dạng đơn giản, dễ hiểu, dễ phổ cập tới cộng đồng.

- Hướng dẫn, giúp đỡ và phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, phổ biến quy hoạch.

- Chuẩn bị các điều kiện và công việc có liên quan cho việc thành lập và hoạt động của Trung tâm thông tin QH-KT và nhà mô hình quy hoạch của Thành phố trong thời gian tới.

- Xây dựng, cập nhật, chỉnh lý các số liệu, tài liệu, thông tin và lưu trữ những hồ sơ, văn bản có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch Kiến trúc Đô thị trên địa bàn Thành phố, tiến tới hình thành ngân hàng thông tin về quy hoạch kiến trúc của Thành phố.

- Xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện hệ thống thông tin, dữ liệu điện tử về QHKT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

 

Tham mưu giúp lãnh đạo Sở, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, nội quy của Thành phố và cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Quy hoạch-Kiến trúc;

- Thanh tra việc chấp hành Luật Xây dựng, Luật Đất đai và các bộ luật khác có liên quan đến lĩnh vực Quy hoạch-Kiến trúc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ thanh tra Nhà nước theo Luật Thanh tra đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng  6 năm 2004;

- Thanh tra các vụ việc do Giám đốc Sở giao;

- Tổ chức phổ biến các quy định của Nhà nước và Thành phố về Thanh tra, Pháp chế có liên quan đến công tác quản lý Quy hoạch-Kiến trúc;

- Đầu mối thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của Pháp luật;

- Đầu mối giải quyết các đơn thư khiếu nại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ; Thực hiện công tác tiếp dân;

- Làm  nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn Thành phố;

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao;

- Thanh tra Sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên, cán bộ thanh tra.

Biên chế từ  04 - 06 người

Tham mưu giúp việc lãnh đạo Sở, thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu đề xuất, xây dựng quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, phó các tổ chức thuộc Sở, cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện công tác cán bộ của Sở và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền;

-  Quản lý công tác lao động tiền lương theo chế độ, chính sách của Nhà nước và Thành phố,  là đầu mối trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ;

- Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ. Quản lý trang thiết bị, tài sản, công tác bảo vệ, an ninh trật tự của cơ quan, quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận lái xe cơ quan ;

- Thực hiện công tác kế toán, tài vụ; Kế toán cấp 1 và cấp 2;

- Tiếp nhận và thông báo, trả kết quả hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc theo chế độ “một cửa”;

- Thực hiện một số nhiệm vụ đối ngoại của Sở.

- Là đầu mối tổ chức thực hiện và theo dõi, đề xuất công tác cải cách hành chính của Sở.

- Là bộ phận thường trực Hội đồng lương; Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng thanh lý tài sản của cơ quan;

- Thực hiện những công việc khác do lãnh đạo Sở giao;

- Văn phòng được phân thành các tổ công tác. Phụ trách Văn phòng có Chánh Văn phòng và các Phó Văn phòng.

GIÁM ĐỐC SỞ

  • Đồng chí: Lê Vinh

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC

  • Đồng chí: Ngô Quý Tuấn
  • Đồng chí: Bùi Mạnh Tiến
  • Đồng chí: Bùi Xuân Tùng
  • Đồng chí: Nguyễn Thế Công

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường khớp nối đường Ngô Thì Nhậm kéo dài, tỷ lệ 1/500. Tuyến đường khớp nối đường Ngô Thì Nhậm kéo dài thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và phường Dương Nội, quận Hà Đông dài khoảng 270m.

Theo quyết định, tuyến đường thuộc địa giới hành chính phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm và phường Dương Nội, quận Hà Đông; điểm đầu tuyến (điểm A) tại ranh giới điều chỉnh quy hoạch chi tiết KĐTM Dương Nội, tỷ lệ 1/500; điểm cuối tuyến (điểm B) tại nút giao với đường quy hoạch phía Đông Nam hồ điều hòa KĐTM Dương Nội.

Tuyến đường dài khoảng 270m, có mặt cắt ngang 40m gồm: Lòng đường xe chạy 2x11,5m; Vỉa hè hai bên rộng 2x6m; Dải phân cách trung tâm rộng 5m.

Tại vị trí tuyến đường giao cắt với đường quy hoạch rộng 40m phía Bắc hồ điều hòa KĐTM Dương Nội (điểm A) dự kiến xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng đường Ngô Thì Nhậm kéo dài; tại vị trí tuyến đường giao cắt với các đường quy hoạch khác xây dựng nút giao thông cùng mức.

Cty CP Tập đoàn Nam Cường phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Nam Từ Liêm và Hà Đông, cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biêt, thực hiện; lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ hồ sơ cắm mốc theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường được duyệt và triển khai cắm mốc giới; bàn giao mốc giới cho UBND quận Nam Từ Liêm và quận Hà Đông để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định.

Nguồn: baoxaydung.com.vn

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch dự án bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch làng gốm sứ Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Theo đó, UBND TP sẽ thành lập Ban tổ chức thi tuyển và Hội đồng tuyển chọn phương án, lập quy chế tổ chức thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế và các thông tin hướng dẫn, các nội dung liên quan đến kinh phí thi tuyển.

Sau khi hoàn thành dự thảo quy chế thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế và các nội dung phục vụ nghiên cứu chuyên môn, sẽ tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia về phương pháp tiếp cận và định hướng nghiên cứu bảo tồn và phát triển 2 làng nghề, bổ sung và phê duyệt quy chế và nhiệm vụ thiết kế.

Trên cơ sở hồ sơ năng lực và dự thảo phương pháp tiếp cận nghiên cứu của các đơn vị dự thi, Ban tổ chức thi tuyển tổ chức lựa chọn 5 đơn vị để tham gia thi tuyển cho 1 đồ án.

Các đơn vị tư vấn tiến hành các thủ tục đăng ký tham gia và làm bài thi tuyển (dự kiến trong khoảng 2 tháng) nộp bài. Hội đồng tuyển chọn tổ chức chấm chọn phương án, tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia đầu ngành và cộng đồng nhân dân, báo cáo kết quả, trình UBND TP phê duyệt các phương án đạt giải và phương án lựa chọn, công bố và trao thưởng.

Tại cuộc họp về ý tưởng thiết kế dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại làng gốm sứ Bát Tràng, Gia Lâm và làng dệt lụa Vạn Phúc, Hà Đông mới được tổ chức, UBND TP yêu cầu xây dựng đây là điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trên cơ sở phù hợp quy hoạch, cần phải bảo tồn, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề. Đồng thời đảm bảo thân thiện với môi trường và hài hòa với cảnh quan khu vực.

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang. Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7km2. Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 768/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu hướng tới là đáp ứng các yêu cầu phát triển, công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội có sự phân công, hợp tác, chia sẻ và liên kết giữa các địa phương trong Vùng; đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả; hạn chế những mặt trái của quá trình đô thị hóa đến môi trường sống, tác động của biến đổi khí hậu nhằm xây dựng Vùng phát triển thịnh vượng và có môi trường bền vững.

Đồng thời, đáp ứng nhu cầu xây dựng đồng bộ và hiện đại hệ thống mạng lưới hạ tầng kỹ thuật và xã hội của Vùng, tạo điều kiện cho các đô thị tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tạo động lực thúc đẩy phát triển cho các khu vực xung quanh về kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển cân bằng giữa đô thị và nông thôn; bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Việc điều chỉnh quy hoạch cũng làm cơ sở cho lập và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng dọc tuyến đường vành đai, cao tốc liên tỉnh, các vùng và khu chức năng đặc thù, quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; là cơ sở lập dữ liệu phục vụ công tác quản lý, đề xuất cơ chế chính sách và mô hình quản lý Vùng.

Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (trong đó Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng so với Quyết định số 490/2008/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24.314,7km2.

Trên cơ sở vị trí, vai trò, điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội, các tỉnh trong Vùng tạo thành các mối liên kết với những đặc trưng và lợi thế riêng, chia sẻ chức năng, hỗ trợ phát triển để khai thác tối đa và hiệu quả các tiềm năng, động lực của các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh và toàn Vùng.

Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Ninh, là các địa phương có tốc độ và tỉ lệ đô thị hóa cao; có vị trí trung tâm của toàn Vùng trên cơ sở vị thế của Thủ đô Hà Nội với các vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của quốc gia, trong đó nổi bật là các thế mạnh về công nghiệp, đào tạo, nguồn nhân lực và các điều kiện hạ tầng; các chức năng cấp vùng, quốc gia và quốc tế được tăng cường thông qua việc thiết lập các trung tâm tài chính - thương mại, nghiên cứu - phát minh khoa học, hội nghị hội thảo, thể dục thể thao, không gian di sản và du lịch quốc tế…

Trong đó, Hà Nội với vị thế Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của quốc gia; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Phát huy vai trò là trung tâm động lực chính, đầu mối liên kết quản lý, kinh doanh, nghiên cứu và phát triển kinh tế - xã hội, tập trung hình thành các trung tâm thương mại tài chính lớn của quốc gia (Trung tâm tài chính Bắc Sông Hồng; Trung tâm hội chợ; Trung tâm hành chính, thương mại, văn hóa Tây Hồ Tây…), các khu nghiên cứu - đào tạo công nghệ cao (Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc…); Trung tâm văn hoá - lịch sử lớn (Hoàng Thành Thăng Long; Vườn Quốc gia Ba Vì…); đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Thủ đô khoảng từ 65 - 70%.

Các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nam, là các tỉnh thuộc Đông Nam đồng bằng sông Hồng. Phát huy các lợi thế tiếp cận cửa ngõ và hệ thống giao thông hướng biển (hành lang Hà Nội - Phố Nối - Hải Dương - Hải Phòng), tam giác kinh tế phía Nam Hà Nội (Hưng Yên - Đồng Văn - Phủ Lý); phát triển các dịch vụ công nghiệp - đô thị kết nối trung tâm Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa ngõ kinh tế biển; phát triển các khu công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics, trung tâm thương mại, y tế, đào tạo, thể dục thể thao, chế biến nông phẩm cấp vùng.

Các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là các tỉnh trung du miền núi. Đây là vùng cửa ngõ chuyển tiếp giữa Vùng Thủ đô Hà Nội với Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Trong đó, Hòa Bình đóng vai trò là vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, đảm trách những chức năng chính về hạ tầng kỹ thuật cấp quốc gia, liên vùng (cấp điện, cấp nước, điều tiết lũ, bảo vệ nguồn nước...). Phú Thọ phát triển các vùng du lịch văn hóa di sản, du lịch sinh thái (Đền Hùng, Xuân Sơn)… Thái Nguyên phát triển về y tế, giáo dục đào tạo chất lượng cao cho Vùng Thủ đô Hà Nội và toàn quốc, du lịch quốc gia (hồ Núi Cốc, ATK…)... Bắc Giang là cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận - trung chuyển hàng hóa của Vùng Thủ đô Hà Nội với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), phát triển du lịch (Tây Yên Tử, Hồ Khuôn Thần, Hồ Cấm Sơn…), sản xuất các sản phẩm nông lâm nghiệp chất lượng cao tại các huyện phía Đông của tỉnh; là đầu mối kinh doanh - thương mại quan trọng của Vùng với các tỉnh Đông Bắc của Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc...

Page 7 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 47 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 043.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…