Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giao tổ chức thực hiện các đồ án lập quy hoạch xây dựng do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư năm 2016.

Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội lập đã hoàn thành nội dung theo quy định.
Căn cứ khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 về trách nhiêm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị: UBND huyện Thường Tín, UBND huyện Phú Xuyên, UBND Thị trấn Phú Minh và UBND các xã: Vạn Điểm, Văn Tự, Minh Cường, Văn Nhân, Quang Trung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 20/06/2016.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500);

2. Thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: qhkthn.gov.vn

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ: - Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067
- Cán bộ theo dõi dự án: Doãn Huy Hoàng; SĐT: 0913536575

Xin trân trọng cảm ơn!

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giao tổ chức thực hiện các đồ án lập quy hoạch xây dựng do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư năm 2016. Đến nay, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc Gia lập đã hoàn thành nội dung theo quy định.

Căn cứ khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 về trách nhiêm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị: UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ, UBND phường Tây Mỗ như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày / /2016.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500);

2. Thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ: - Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067
- Cán bộ theo dõi dự án: Doãn Huy Hoàng; SĐT: 0913536575

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 và văn bản số 1870/UBND-QHKT ngày 01/4/2016, trong đó có đồ án “Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đại diện Chủ đầu tư tổ chức triển khai lập đồ án nêu trên.

Đến nay, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn (Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) đã hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ đồ án theo quy định. Theo Điều 20 và 21 của Luật Quy hoạch đô thị về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức cá nhân cho nhiệm vụ đồ án, Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND các quận Thanh Xuân; Hoàng Mai; Hà Đông; UBND huyện Thanh Trì và UBND các phường, xã có liên quan với các nội dung sau:

1. Đối với chính quyền địa phương (UBND Quận Thanh Xuân, UBND các phường Khương Đình, Kim Giang; UBND Quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim; UBND Quận Hà Đông, UBND các phường Kiến Hưng, Phúc La; UBND Huyện Thanh Trì, UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt): 

Tham gia góp ý bằng văn bản cho Nhiệm vụ đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thời hạn 15 ngày theo Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị;

2. Đối với việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư:
Đề nghị UBND các phường Khương Đình, Kim Giang, Đại Kim, Kiến Hưng, Phúc La; UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý bằng phiều góp ý (hòm phiếu để tại trụ sở UBND các phường, xã liên quan) và trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn/ trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ Nhiệm vụ trình UBND Thành phố phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng và Trung tâm nghiên cứu kiến trúc đô thị trong việc góp ý kiến cho Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ để Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ý kiến góp ý hoặc cần trao đổi liên hệ tại địa chỉ:
- Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tầng 01, nhà N5b-N5c, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35562066 Số Fax: 04 37320915
- Cán bộ QLDA: đ/c Lê Minh Thúy: 0934617690

Văn bản góp ý xin gửi về 02 địa chỉ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo địa chỉ: số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội theo địa chỉ: Tầng 01, nhà N5B-N5C, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ Nhiệm vụ, Ranh giới lập đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ)

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Thực hiện Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 2129/QĐ-QHKT ngày 01/5/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2015. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, quận Ba Đình và Uỷ ban nhân dân các phường Phú Thượng, phường Xuân La, phường Bưởi, phường Vĩnh Phúc; phường Nghĩa Đô như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày …../…../2015. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

1. Hộp thư điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B,5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35553970 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch đô thị và Nông thôn Hà Nội (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức và Uỷ ban nhân dân các phường, xã: phường Tây Mỗ, phường Xuân Phương, phường Phương Canh, phường Minh Khai và xã Vân Canh như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và Uỷ ban nhân dân các phường Tây Mỗ, phường Minh Khai với nội dung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện văn bản số 1052/STP-KSTTHC ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp về việc gửi lịch đối thoại thủ tục hành chính theo kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo lịch thực hiện đối thoại thủ tục hành chính cụ thể như sau:

- Thời gian: Được tổ chức vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm (nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp sau đó).

- Nội dung đối thoại: Đối thoại về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Giới thiệu chính sách pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến buổi đối thoại; tổng hợp những ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thông qua đối thoại; trả lời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

- Địa điểm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Để việc đối thoại đạt hiệu quả, đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đối thoại trước 5 ngày làm việc đồng thời gửi trước đề xuất, kiến nghị (nếu có) qua Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, giải đáp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin thông báo nội dung trên để các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ./.

Hiện nay, Tổ công tác (theo Quyết định số 2720/QĐ-QHKT ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc) đã cơ bản hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Sở QHKT để các cá nhân, tổ chức quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu góp ý hoàn thiện Dự thảo. Thời gian tiếp thu ý kiến trong 60 ngày từ ngày 01/7/2016.

(Gửi kèm file bản Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Page 3 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 84 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 043.8232312; Đường dây nóng: 043.37325198

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…