Ngày 03/10/2016, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 5654/UBND-ĐT đồng ý nguyên tắc danh mục và bố trí nguồn vốn các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, thiết kế đô thị riêng, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017 (theo Tờ trình số 5250/TTr-QHKT-VQH ngày 14/9/2016 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội); giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động hướng dẫn Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ danh mục các đồ án quy hoạch thực hiện năm 2017 được UBND Thành phố đồng ý nêu trên (gửi kèm công văn này) và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách quận, huyện, thị xã
Căn cứ danh mục kế hoạch năm 2017 được UBND Thành phố chấp, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Công văn số 1857/QHKT-P8 ngày 15/5/2015 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: Lập Đề cương (hoặc thuyết minh công việc), khái toán kinh phí cho từng Đồ án quy hoạch gửi Phòng Quản lý đô thị để thẩm định, trình UBND quận, huyện, thị xã chấp thuận; Gửi phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp vào dự toán ngân sách cùng cấp để thông qua HĐND cấp huyện, giao chỉ tiêu thu chi ngân sách hàng năm theo quy định…

2. Đối với các đồ án thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Thành phố
- Đối với các đồ án chuyển tiếp (đã được chấp thuận, phê duyệt đề cương khái toán, giao thực hiện và bố trí một phần kinh phí): Đề nghị các đơn vị được giao dự kiến kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.
- Đối với các đồ án chưa được chấp thuận đề cương, khái toán và các đồ án giao mới thực hiện năm 2017: Đề nghị các đơn vị được giao tổ chức lập đề cương (có sơ đồ ranh giới kèm theo) và khái toán kinh phí thực hiện năm 2017 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, chấp thuận, tổng hợp gửi Sở Tài chính để báo cáo UBND Thành phố.

Đến hết ngày 25/10/2016 đơn vị nào không gửi hồ sơ đề cương, khái toán kinh phí lập quy hoạch năm 2017 coi như không có nhu cầu, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tổng hợp, giải quyết theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị được giao lập quy hoạch phối hợp chặt chẽ với Phòng địa bàn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc để thống nhất quy mô và phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của Sở Quy hoạch – Kiến trúc (đ/c Nguyễn Xuân Tuấn Anh: 0169.8882626, đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết: 0912.148315) để thống nhất nội dung đề cương đồ án, đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo để Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã và được biết, khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Tài liệu gửi kèm văn bản này gồm:
1. Danh mục các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị riêng, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, lập chỉ giới đường đỏ, hồ sơ cắm mốc trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện năm 2017.
2. Phụ lục bảng biểu đề xuất nhu cầu vốn chuyển tiếp năm 2017 của đơn vị.
3. Tài liệu mẫu đề cương, khái toán kinh phí để các đơn vị tham khảo được đăng tải trên trang điện tử của Sở Quy hoạch – Kiến trúc: www.qhkthn.gov.vn

Ngày 2-10, tại trung tâm hội nghị Almaz, Vincom Long Biên, Hội đồng thi tuyển ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) và Làng gốm sứ Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm) đã nghe 5 đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng, đồng thời bỏ phiếu chấm điểm, quyết định cơ cấu giải thưởng và xếp hạng giải thưởng.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham dự cuộc họp. Hội đồng thi tuyển do TS Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các ủy viên là chuyên gia về quy hoạch kiến trúc trong nước và quốc tế. 

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển Nguyễn Đức Chung cho biết, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội Xanh-Văn hiến-Văn minh-Hiện đại, Thành ủy, HĐND và UBND TP Hà Nội đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể gồm các chương trình quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị đồng hành với sự nghiệp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa di sản truyền thống Hà Nội. Trong đó, hai làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc là những đại diện tiêu biểu cho vốn di sản đặc trưng về làng nghề truyền thống phong phú của Thủ đô, đã được Thành ủy chỉ đạo quy hoạch đồng bộ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kết hợp du lịch.

Trong thời gian làm việc một ngày, Hội đồng thi tuyển đã lần lượt nghe các đơn vị, tổ chức tư vấn thuyết trình về ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng. Các đơn vị, tổ chức tư vấn đã trả lời các câu hỏi cũng như bảo vệ ý tưởng của mình trước Hội đồng thi tuyển. Các thành viên của Hội đồng thi tuyển làm việc theo đúng quy trình, minh bạch, công khai và trách nhiệm. Đồng thời, đã bỏ phiếu chấm điểm cho từng đồ án, cũng như quyết định cơ cấu giải thưởng và xếp hạng các giải thưởng.
Cuộc thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại hai làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng được UBND TP Hà Nội triển khai từ tháng 3-2016 và chính thức nhận hồ sơ từ tháng 5-2016, với yêu cầu xây dựng nơi đây thành những điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các ý tưởng tham gia cuộc thi phải dựa trên cơ sở phù hợp quy hoạch, cần phải bảo tồn, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề. Đồng thời, bảo đảm thân thiện với môi trường và hài hòa với cảnh quan khu vực.
Theo yêu cầu của UBND TP, dự án bảo tồn phát triển làng nghề phải bảo đảm có 7 khu vực chức năng chính gồm hệ thống bãi đỗ xe phục vụ du lịch và sản xuất, dịch vụ; Khu ẩm thực nhằm phục vụ các món truyền thống mang đậm bản sắc địa phương, Thủ đô Hà Nội, các vùng, miền trên khắp đất nước và các nhu cầu ẩm thực khác của du khách. Khu hạ tầng kỹ thuật gồm: (1) Hệ thống giao thông nội bộ làng nghề; (2) Hệ thống hạ tầng dịch vụ du lịch: bố trí các công trình dịch vụ thuận tiện cho du khách (nhà vệ sinh công cộng, các ki-ốt bán hàng, các biển báo, chỉ dẫn,...); (3) Cải tạo xây dựng vườn hoa, cây xanh, sân vườn, tiểu cảnh kết hợp việc chỉnh trang, trang trí các công trình hiện có (kiến trúc mặt đứng các công trình nhà cổ, dân cư hiện có) để khôi phục không gian, cảnh quan khu vực làng nghề; (4) Hạ tầng khu vui chơi, giải trí, công viên, vườn hoa...; (5) Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, hệ thống thu gom rác thải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường và cảnh quan; 6) Hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công trình.
Khu vực công trình, địa điểm dành cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng (kết hợp vui chơi, thể thao), trên cơ sở bảo tồn, khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc như: biểu diễn chèo, múa rối nước. Ngoài ra, dự án còn có khu vực thương mại giới thiệu và bán sản phẩm nghề truyền thống; Khu vực bảo tồn các công trình di tích lịch sử, công trình có giá trị văn hóa, cơ sở sản xuất nghề truyền thống; Khu vực xây dựng Bảo tàng hoặc Nhà truyền thống làng nghề…
Sau hơn 2 tháng tiếp nhận các hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đơn vị tư vấn để tham gia thi tuyển cho 1 đồ án. Tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc có 5 đơn vị, tổ chức tư vấn là: Công ty TNHH Accademia Italia; Liên danh công ty Espace Architecture international và Công ty Expertise France Viet Nam; Công ty Arep Ville; Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia. 5 đơn vị, tổ chức tư vấn tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề gốm sứ Bát Tràng là: Liên danh Nikken Sekkei Civil Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ xây dựng (Liên danh NSC - Đại học Kiến trúc Hà Nội); Công ty Arep Ville; Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch - kiến trúc DE-SO; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.
Dự kiến ngày 9-10, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao giải đối với những đồ án đạt giải. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn triển lãm công khai các đồ án tại hai làng nghề Vạn Phúc, Bát Tràng và tại một số điểm trong không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm để nhân dân được biết.
Nguồn: Báo HàNộiMới

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giao tổ chức thực hiện các đồ án lập quy hoạch xây dựng do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư năm 2016.

Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội lập đã hoàn thành nội dung theo quy định.
Căn cứ khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 về trách nhiêm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị. Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị: UBND huyện Thường Tín, UBND huyện Phú Xuyên, UBND Thị trấn Phú Minh và UBND các xã: Vạn Điểm, Văn Tự, Minh Cường, Văn Nhân, Quang Trung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 20/06/2016.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500);

2. Thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Đỗ Xá - Quan Sơn (Đoạn qua Đô thị vệ tinh Phú Xuyên), tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: qhkthn.gov.vn

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ: - Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067
- Cán bộ theo dõi dự án: Doãn Huy Hoàng; SĐT: 0913536575

Xin trân trọng cảm ơn!

Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giao tổ chức thực hiện các đồ án lập quy hoạch xây dựng do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư năm 2016. Đến nay, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc Gia lập đã hoàn thành nội dung theo quy định.

Căn cứ khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 về trách nhiêm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị: UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ, UBND phường Tây Mỗ như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày / /2016.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500);

2. Thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ: - Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067
- Cán bộ theo dõi dự án: Doãn Huy Hoàng; SĐT: 0913536575

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 và văn bản số 1870/UBND-QHKT ngày 01/4/2016, trong đó có đồ án “Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đại diện Chủ đầu tư tổ chức triển khai lập đồ án nêu trên.

Đến nay, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn (Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) đã hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ đồ án theo quy định. Theo Điều 20 và 21 của Luật Quy hoạch đô thị về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức cá nhân cho nhiệm vụ đồ án, Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND các quận Thanh Xuân; Hoàng Mai; Hà Đông; UBND huyện Thanh Trì và UBND các phường, xã có liên quan với các nội dung sau:

1. Đối với chính quyền địa phương (UBND Quận Thanh Xuân, UBND các phường Khương Đình, Kim Giang; UBND Quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim; UBND Quận Hà Đông, UBND các phường Kiến Hưng, Phúc La; UBND Huyện Thanh Trì, UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt): 

Tham gia góp ý bằng văn bản cho Nhiệm vụ đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thời hạn 15 ngày theo Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị;

2. Đối với việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư:
Đề nghị UBND các phường Khương Đình, Kim Giang, Đại Kim, Kiến Hưng, Phúc La; UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý bằng phiều góp ý (hòm phiếu để tại trụ sở UBND các phường, xã liên quan) và trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn/ trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ Nhiệm vụ trình UBND Thành phố phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng và Trung tâm nghiên cứu kiến trúc đô thị trong việc góp ý kiến cho Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ để Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ý kiến góp ý hoặc cần trao đổi liên hệ tại địa chỉ:
- Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tầng 01, nhà N5b-N5c, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35562066 Số Fax: 04 37320915
- Cán bộ QLDA: đ/c Lê Minh Thúy: 0934617690

Văn bản góp ý xin gửi về 02 địa chỉ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo địa chỉ: số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội theo địa chỉ: Tầng 01, nhà N5B-N5C, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ Nhiệm vụ, Ranh giới lập đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ)

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Thực hiện Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 2129/QĐ-QHKT ngày 01/5/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2015. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, quận Ba Đình và Uỷ ban nhân dân các phường Phú Thượng, phường Xuân La, phường Bưởi, phường Vĩnh Phúc; phường Nghĩa Đô như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày …../…../2015. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

1. Hộp thư điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B,5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35553970 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch đô thị và Nông thôn Hà Nội (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức và Uỷ ban nhân dân các phường, xã: phường Tây Mỗ, phường Xuân Phương, phường Phương Canh, phường Minh Khai và xã Vân Canh như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và Uỷ ban nhân dân các phường Tây Mỗ, phường Minh Khai với nội dung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Page 3 of 11

Trạng thái truy cập

Đang có 44 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…