Căn cứ Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về việc giao tổ chức thực hiện các đồ án lập quy hoạch xây dựng do Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư năm 2016. Đến nay, nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500, do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc Gia lập đã hoàn thành nội dung theo quy định.

Căn cứ khoản 1, Điều 20, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 về trách nhiêm lấy ý kiến về quy hoạch đô thị: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân có liên quan, tổ chức tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị, chủ đầu tư xây dựng quy định tại khoản 7 Điều 19 của Luật này trong việc lấy ý kiến”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị: UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Đại Mỗ, UBND phường Tây Mỗ như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày / /2016.
(Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500);

2. Thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: Hà Đông đến Đại lộ Thăng Long, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ: - Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067
- Cán bộ theo dõi dự án: Doãn Huy Hoàng; SĐT: 0913536575

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm chủ đầu tư tổ chức triển khai các đồ án quy hoạch tại Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 và văn bản số 1870/UBND-QHKT ngày 01/4/2016, trong đó có đồ án “Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm đại diện Chủ đầu tư tổ chức triển khai lập đồ án nêu trên.

Đến nay, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng phối hợp đơn vị tư vấn (Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) đã hoàn thành hồ sơ Nhiệm vụ đồ án theo quy định. Theo Điều 20 và 21 của Luật Quy hoạch đô thị về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các cơ quan tổ chức cá nhân cho nhiệm vụ đồ án, Sở Quy hoạch- Kiến trúc đề nghị UBND các quận Thanh Xuân; Hoàng Mai; Hà Đông; UBND huyện Thanh Trì và UBND các phường, xã có liên quan với các nội dung sau:

1. Đối với chính quyền địa phương (UBND Quận Thanh Xuân, UBND các phường Khương Đình, Kim Giang; UBND Quận Hoàng Mai, UBND phường Đại Kim; UBND Quận Hà Đông, UBND các phường Kiến Hưng, Phúc La; UBND Huyện Thanh Trì, UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt): 

Tham gia góp ý bằng văn bản cho Nhiệm vụ đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc trong thời hạn 15 ngày theo Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị;

2. Đối với việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư:
Đề nghị UBND các phường Khương Đình, Kim Giang, Đại Kim, Kiến Hưng, Phúc La; UBND các xã Tân Triều, Thanh Liệt thông báo với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý bằng phiều góp ý (hòm phiếu để tại trụ sở UBND các phường, xã liên quan) và trực tiếp qua trang Web của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn/ trong thời hạn 30 ngày theo quy định tại Điều 21 của Luật Quy hoạch đô thị.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ Nhiệm vụ trình UBND Thành phố phê duyệt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban QLDA Quy hoạch xây dựng và Trung tâm nghiên cứu kiến trúc đô thị trong việc góp ý kiến cho Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ để Chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND Thành phố phê duyệt.

Ý kiến góp ý hoặc cần trao đổi liên hệ tại địa chỉ:
- Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, tầng 01, nhà N5b-N5c, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04 35562066 Số Fax: 04 37320915
- Cán bộ QLDA: đ/c Lê Minh Thúy: 0934617690

Văn bản góp ý xin gửi về 02 địa chỉ: Sở Quy hoạch - Kiến trúc theo địa chỉ: số 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Ban Quản lý dự án Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội theo địa chỉ: Tầng 01, nhà N5B-N5C, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.

(Xin gửi kèm theo hồ sơ Nhiệm vụ, Ranh giới lập đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường từ đường 2,5 đến Vành đai 4 (kéo dài của phố Tôn Thất Tùng) - Đoạn 1: Từ Vành đai 2,5 đến hết Vành đai xanh sông Nhuệ)

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Thực hiện Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2015; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 2129/QĐ-QHKT ngày 01/5/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2015. Trong đó có đồ án Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc đô thị lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Tây Hồ, quận Cầu Giấy, quận Ba Đình và Uỷ ban nhân dân các phường Phú Thượng, phường Xuân La, phường Bưởi, phường Vĩnh Phúc; phường Nghĩa Đô như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày …../…../2015. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Vành đai 2 đoạn Bưởi - Nhật Tân, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

1. Hộp thư điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B,5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35553970 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do Trung tâm Quy hoạch đô thị và Nông thôn Hà Nội (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kính đề nghị Ủy ban nhân dân các quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, huyện Hoài Đức và Uỷ ban nhân dân các phường, xã: phường Tây Mỗ, phường Xuân Phương, phường Phương Canh, phường Minh Khai và xã Vân Canh như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có Quyết định số 5869/QĐ-QHKT ngày 15/12/2015 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) làm đại diện Chủ đầu tư, tổ chức triển khai lập các đồ án quy hoạch đã được UBND Thành phố giao năm 2016. Trong đó có đồ án Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500.

Đến nay, Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 do đơn vị tư vấn lập đã hoàn thành. Theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị về việc đóng góp cho Nhiệm vụ Quy hoạch đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội kính đề nghị Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm và Uỷ ban nhân dân các phường Tây Mỗ, phường Minh Khai với nội dung như sau:

1. Tham gia đóng góp ý kiến địa phương bằng văn bản đối với Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500. Ý kiến góp ý đề nghị gửi cho Ban QLDA Quy hoạch xây dựng trước ngày 21/7/2016. (Xin gửi kèm theo Hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500).

2. Thông báo với các tổ chức, cộng đồng dân cư có liên quan trong khu vực lập quy hoạch được biết, để tham gia góp ý kiến về Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 70: đoạn từ đê sông Hồng đến Nhổn, tỷ lệ 1/500 trực tiếp qua trang Thông tin điện tử của Sở Quy hoạch- Kiến trúc: http://qhkthn.gov.vn.

Ý kiến góp ý, trao đổi gửi theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc liên hệ theo địa chỉ:

Ban QLDA Quy hoạch xây dựng - Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tầng 1 nhà N5B, 5C Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội.
- Điện thoại: 04. 35562067 Số Fax: 04. 37320915
- Cán bộ theo dõi dự án Ông: Trịnh Ngọc Sơn SĐT: 0915.752.529

Xin trân trọng cảm ơn!

Thực hiện văn bản số 1052/STP-KSTTHC ngày 13/6/2016 của Sở Tư pháp về việc gửi lịch đối thoại thủ tục hành chính theo kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 29/5/2015 của UBND Thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo lịch thực hiện đối thoại thủ tục hành chính cụ thể như sau:

- Thời gian: Được tổ chức vào ngày 20/6 và ngày 20/12 hàng năm (nếu trùng vào ngày nghỉ sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp sau đó).

- Nội dung đối thoại: Đối thoại về các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Giới thiệu chính sách pháp luật, thủ tục hành chính liên quan đến buổi đối thoại; tổng hợp những ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính thông qua đối thoại; trả lời các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, đề xuất của tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính...

- Địa điểm: Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 31B phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Để việc đối thoại đạt hiệu quả, đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đối thoại trước 5 ngày làm việc đồng thời gửi trước đề xuất, kiến nghị (nếu có) qua Văn phòng Sở Quy hoạch - Kiến trúc để tổng hợp, giải đáp.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin thông báo nội dung trên để các tổ chức, cá nhân được biết và liên hệ./.

Hiện nay, Tổ công tác (theo Quyết định số 2720/QĐ-QHKT ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc) đã cơ bản hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Sở QHKT để các cá nhân, tổ chức quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu góp ý hoàn thiện Dự thảo. Thời gian tiếp thu ý kiến trong 60 ngày từ ngày 01/7/2016.

(Gửi kèm file bản Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%. Đó là một trong những nội dung tại dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020” được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thảo luận, cho ý kiến sáng 27/6.

Theo đánh giá của Thành ủy, nhiệm kỳ 2011 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội có Chương trình số 07-Ctr/TU về “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015"; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị Thành phố Hà Nội giai đạn 2011 – 2015”. Các chương trình đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại, là cơ sở để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Công tác quy hoạch đã được chú trọng và có chuyển biến tốt hơn. Đã hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh; công tác đầu tư xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng, phục vụ dân sinh bức xúc, các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Các công trình hạ tầng giao thông khung được đầu tư, hoàn chỉnh đưa vao sử dụng giảm thiểu ùn tắc giao thông; hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, thảm cỏ bước đầu được tập trung đầu tư xây dựng...
 
Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường, các cấp chính quyền đã chú trọng đến công tác cấp phép xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép và không theo quy hoạch đã từng bước được kiểm soát; tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” cơ bản không còn phát sinh. Đã tiến hành hạ ngầm, sắp xếp đường dây đi nổi gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố chính, tạo không gian thoáng đãng, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Thực hiện hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chương trình nêu trên còn rất nhiều hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục. Đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu, tốc độ phát triển quá nhanh của đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Vẫn còn tình trạng úng ngập cục bộ khu vực nội thành.
 
Vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều bức xúc. Vi phạm về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân còn diễn biến phức tạp. Vẫn xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, đất đai để hoang hóa chưa được xử lý và thu hồi. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng xung quanh tại khu đô thị mới còn chưa đồng bộ, kéo dài nhiều năm. Các khu vệ tinh, đô thị ven sông Hồng chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển nên chưa tạo được động lực cho sự phát triển liên kết vùng...
 
Cùng với đó là việc thiếu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa có hiệu quả. Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều bất cập, kéo dài thậm chí cá biệt còn gây khó khăn cho nhà đầu tư. Một số nơi còn chưa chủ động đề xuất về các cơ chế, chính sách, chưa nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm dẫn đến chậm trong việc xác định phương án giải phóng mặt bằng, đề xuất giải quyết các vướng mắc kịp thời...
 
Kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, đồng thời, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Môi trường được cải thiện, trên nền tảng phát triển bền vững, năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Thủ đô.
 
Chương trình cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 – 25%; diện tích đất dành cho giao thông từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho giao thông đạt 10 – 13% đất đô thị; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh, tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ mặt cảnh quan đô thị; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi (từ vành đai 3 trở vào trung tâm: hạ ngầm, thanh thải bó sắp xếp các đường dây đi nổi trên các tuyến phố chính, gây mất mỹ quan đô thị); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%...
 
Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây và hoàn thành các quy hoạch mới. Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện theo quy hoạch. Cùng với đó, phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%.
 
Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến việc khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, người đứng đầu... 
 
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình cấp bách phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...
 
Góp ý cho dự thảo Chương trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường kiến nghị, để giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề ùn tắc giao thông thì phải phát triển các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn. Dự thảo Chương trình đưa ra mục tiêu vận chuyển hành khách công cộng chiếm 20-22% , trong đó đường sắt đô thị chỉ chiếm 1-3%, do đó, để thực hiện mục tiêu này chủ yếu vẫn là xe buýt. Chính vì thế Thành phố phải nhanh chóng có đề án phát triển xe buýt, tăng từ 1,5-2 lần như hiện nay cả về quy mô, số tuyến, bởi nhiều năm nay số lượng xe buýt của Thủ đô chỉ dao động khoảng 1 nghìn chiếc.
 
Góp ý về vấn đề quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Nguyễn Trúc Anh kiến nghị: Thành phố nên tập trung xây dựng công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa để tạo không gian, cảnh quan cho nhân dân và chống úng ngập. Hà Nội đặt ra mục tiêu đạt 1 triệu cây xanh. Muốn làm được, cần có quy hoạch vành đai xanh cho Hà Nội. Đạt 1 triệu cây xanh nhưng không tạo vệ tinh xanh thì rất khó.
 
Còn Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị bổ sung, rà soát quy hoạch của từng chuyên ngành. Khi rà soát công bố công khai, minh bạch, từ có đó cơ chế đầu tư rõ ràng. Việc sửa đổi, bổ sung theo quy trình cần rút gọn, rút ngắn thời gian. Ngoài cơ chế đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thì vấn đề xác định giá đất cần rõ ràng, minh bạch.
 
Đề cập đến vấn đề quản lý đất đai, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, cần nói rõ hơn về những hạn chế về quy hoạch đất đai và các vấn đề liên quan. Trong thực tế, khi công bố quy hoạch một khu đô thị mới thì bao giờ cũng rất đẹp nhưng sau khi điều chỉnh thì xảy ra nhiều vấn đề. Do đó, cần thực hiện tốt các quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt và đảm bảo nguồn lực, cơ chế thành phố ban hành phù hợp với nguồn lực như đấu giá sử dụng đất... “Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường là những vấn đề bức xúc, do đó, giải pháp quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó, có kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ thực thi. Nếu người đứng đầu không kiên quyết, còn do dự thì không bao giờ làm được. Để thực hiện dự án chúng ta kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai”.
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh lưu ý đến việc cần giải quyết ngay là quy hoạch treo. “Có những quy hoạch đã có từ rất lâu nhưng không được triển khai thực hiện mà cũng chẳng điều chỉnh làm người dân rất vất vả”. Đồng thời lưu ý: “Trong quy hoạch cần dự báo được tình hình, tránh tình trạng như tại quận Thanh Xuân, đến năm 2020, với nhiều khu chung cư, Thanh Xuân xấp xỉ 40 vạn dân, không có hạ tầng xã hội bệnh viện hay trường học nào có thể tải nổi”.
 
Một số bí thư các quận, huyện cũng lưu ý, nội dung chương trình đưa ra rất tốt nhưng vấn đề mấu chốt là việc tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, quận, huyện trong từng đầu việc để quy rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Đồng thời, khi đầu tư quan tâm sự đồng bộ, tránh tình trạng như việc làm đường cứ làm được một thời gian ngắn lại đào gây bức xúc trong nhân dân.
Page 3 of 10

Trạng thái truy cập

Đang có 112 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ cơ quan: 31b phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 043.8232312; Đường dây nóng: 043.37325198

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…