Thông báo về việc tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội năm 2016 đối với các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển

07 Tháng 12 2016
(0 votes)
Author :  

Thực Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với các trường hợp có 5 năm kinh nghiệm vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016; Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen vào làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2016; Căn cứ Hướng dẫn số 2924/HD-SNV ngày 30/11/2016 của Sở Nội Vụ về việc thu nhận hồ sơ và tổ chức tuyển dụng công chức năm 2016 đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển đối với Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen và công chức cấp xã, viên chức, lãnh đạo cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước có 05 năm kinh nghiệm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở năm 2016 cụ thể như sau:

1. CHỈ TIÊU VÀ KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG:

Chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 được thông báo công khai trên cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố: https://www.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Nội Vụ: http://sonoivu.hanoi.gov.vn, cổng giao tiếp điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: http://qhkthn.gov.vn và tại trụ sở của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

(Gửi kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 và Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội)

2. TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Đối với các trường hợp là Thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen:

Những người là thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen đã đăng ký nguyện vọng làm việc tại Hà Nội lựa chọn chỉ tiêu phù hợp trong biểu chỉ tiêu kèm theo Quyết định số 6551/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, nộp đơn (mẫu số 1), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/12/2016 đến 17 giờ ngày 15/12/2016, trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: phòng Công chức, Viên chức. Sở Nội Vụ Hà Nội, số 18B, Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm:

Căn cứ quy định về tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện dự tuyển, quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển và chỉ tiêu tuyển dụng trong Kế hoạch ban hành theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội, những người có đủ điều kiện nộp đơn (mẫu số 2), hồ sơ và lệ phí theo quy định, cụ thể như sau:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 15/12/2016 đến 17 giờ ngày 27/12/2016 trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và chủ Nhật.

- Địa điểm: Bộ phận “Một cửa”. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, số 31B, phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lưu ý: Đối với các trường hợp có 05 năm kinh nghiệm công tác, ngoài thành phần hồ sơ theo quy định tại kế hoạch kèm theo Quyết định số 6540/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản cho tham gia dự tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Thông báo này được niêm yết công khai trên Website và trụ sở làm việc của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận Tổ chức, Văn phòng Sở. Điện thoại 04 37324393 .

16405 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…