Lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo điều chỉnh Quyết định 27/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố

01 Tháng 7 2016
(0 votes)
Author :  

Hiện nay, Tổ công tác (theo Quyết định số 2720/QĐ-QHKT ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc) đã cơ bản hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố. Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đăng tải toàn bộ nội dung Dự thảo tại Cổng thông tin điện tử của Sở QHKT để các cá nhân, tổ chức quan tâm tìm hiểu, nghiên cứu góp ý hoàn thiện Dự thảo. Thời gian tiếp thu ý kiến trong 60 ngày từ ngày 01/7/2016.

(Gửi kèm file bản Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội gửi kèm theo).

Trân trọng cảm ơn./.

28457 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 38 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…