100% các công trình xây dựng trong đô thị phải được cấp phép xây dựng

28 Tháng 6 2016
(0 votes)
Author :  

Thành phố sẽ tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%. Đó là một trong những nội dung tại dự thảo Chương trình số 06 về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh và hiện đại giai đoạn 2016-2020” được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thảo luận, cho ý kiến sáng 27/6.

Theo đánh giá của Thành ủy, nhiệm kỳ 2011 – 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội có Chương trình số 07-Ctr/TU về “Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011 – 2015"; Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị Thành phố Hà Nội giai đạn 2011 – 2015”. Các chương trình đã góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển đô thị văn minh, hiện đại, là cơ sở để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn.

Công tác quy hoạch đã được chú trọng và có chuyển biến tốt hơn. Đã hoàn thành và triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch phân khu và quy hoạch chung các huyện, thị xã, thị trấn, các đô thị vệ tinh; công tác đầu tư xây dựng, các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị quan trọng, phục vụ dân sinh bức xúc, các công trình trọng điểm được tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Các công trình hạ tầng giao thông khung được đầu tư, hoàn chỉnh đưa vao sử dụng giảm thiểu ùn tắc giao thông; hệ thống cây xanh đô thị, công viên, vườn hoa, thảm cỏ bước đầu được tập trung đầu tư xây dựng...
 
Công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và môi trường, các cấp chính quyền đã chú trọng đến công tác cấp phép xây dựng và quản lý theo quy hoạch. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép và không theo quy hoạch đã từng bước được kiểm soát; tình trạng nhà “siêu mỏng, siêu méo” cơ bản không còn phát sinh. Đã tiến hành hạ ngầm, sắp xếp đường dây đi nổi gây mất mỹ quan đô thị trên các tuyến phố chính, tạo không gian thoáng đãng, góp phần cải thiện bộ mặt đô thị. Thực hiện hiệu quả năm trật tự và văn minh đô thị, bộ mặt đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chương trình nêu trên còn rất nhiều hạn chế, tồn tại chưa được khắc phục. Đó là hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu, tốc độ phát triển quá nhanh của đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông vẫn ở mức cao. Ô nhiễm môi trường vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc. Vẫn còn tình trạng úng ngập cục bộ khu vực nội thành.
 
Vấn đề quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường vẫn còn nhiều bức xúc. Vi phạm về trật tự xây dựng của các tổ chức, cá nhân còn diễn biến phức tạp. Vẫn xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích sử dụng đất. Nhiều dự án chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, đất đai để hoang hóa chưa được xử lý và thu hồi. Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, khớp nối hạ tầng xung quanh tại khu đô thị mới còn chưa đồng bộ, kéo dài nhiều năm. Các khu vệ tinh, đô thị ven sông Hồng chưa có kế hoạch đầu tư, phát triển nên chưa tạo được động lực cho sự phát triển liên kết vùng...
 
Cùng với đó là việc thiếu cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư theo hướng xã hội hóa có hiệu quả. Thủ tục hành chính vẫn còn nhiều bất cập, kéo dài thậm chí cá biệt còn gây khó khăn cho nhà đầu tư. Một số nơi còn chưa chủ động đề xuất về các cơ chế, chính sách, chưa nhận thức đầy đủ về thẩm quyền, trách nhiệm dẫn đến chậm trong việc xác định phương án giải phóng mặt bằng, đề xuất giải quyết các vướng mắc kịp thời...
 
Kế thừa những kết quả của giai đoạn trước, đồng thời, khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy khóa XVI đặt mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, thông minh, có bản sắc. Môi trường được cải thiện, trên nền tảng phát triển bền vững, năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đảm bảo kết nối và đồng bộ giữa đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh, vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị của Thủ đô.
 
Chương trình cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 – 25%; diện tích đất dành cho giao thông từ 03 – 0,5% đất đô thị/năm, đưa tổng diện tích đất dành cho giao thông đạt 10 – 13% đất đô thị; phấn đấu trồng 1 triệu cây xanh, tăng diện tích cây xanh trên đầu người, đưa hệ thống cây xanh trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ mặt cảnh quan đô thị; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi (từ vành đai 3 trở vào trung tâm: hạ ngầm, thanh thải bó sắp xếp các đường dây đi nổi trên các tuyến phố chính, gây mất mỹ quan đô thị); tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn 95-100%...
 
Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm và 6 giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục rà soát, hiệu chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch đã được phê duyệt trước đây và hoàn thành các quy hoạch mới. Xây dựng và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án để triển khai thực hiện theo quy hoạch. Cùng với đó, phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, tập trung hoàn chỉnh các quy hoạch, các quy định về cấp phép xây dựng, tiến tới tất cả các công trình trong đô thị và các khu vực nông thôn đã có quy hoạch phân khu phải được cấp phép xây dựng 100%.
 
Dự thảo Chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh đến việc khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, nguồn lực, chuyển mạnh sang đầu tư phát triển chiều sâu, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và kiện toàn bộ máy, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết từ khâu quy hoạch, chuẩn bị đầu tư dự án. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, người đứng đầu... 
 
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị và các công trình cấp bách phục vụ dân sinh. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để triển khai các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành...
 
Góp ý cho dự thảo Chương trình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường kiến nghị, để giải quyết căn cơ, bền vững vấn đề ùn tắc giao thông thì phải phát triển các hình thức vận tải công cộng khối lượng lớn. Dự thảo Chương trình đưa ra mục tiêu vận chuyển hành khách công cộng chiếm 20-22% , trong đó đường sắt đô thị chỉ chiếm 1-3%, do đó, để thực hiện mục tiêu này chủ yếu vẫn là xe buýt. Chính vì thế Thành phố phải nhanh chóng có đề án phát triển xe buýt, tăng từ 1,5-2 lần như hiện nay cả về quy mô, số tuyến, bởi nhiều năm nay số lượng xe buýt của Thủ đô chỉ dao động khoảng 1 nghìn chiếc.
 
Góp ý về vấn đề quy hoạch, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội Nguyễn Trúc Anh kiến nghị: Thành phố nên tập trung xây dựng công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa để tạo không gian, cảnh quan cho nhân dân và chống úng ngập. Hà Nội đặt ra mục tiêu đạt 1 triệu cây xanh. Muốn làm được, cần có quy hoạch vành đai xanh cho Hà Nội. Đạt 1 triệu cây xanh nhưng không tạo vệ tinh xanh thì rất khó.
 
Còn Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị bổ sung, rà soát quy hoạch của từng chuyên ngành. Khi rà soát công bố công khai, minh bạch, từ có đó cơ chế đầu tư rõ ràng. Việc sửa đổi, bổ sung theo quy trình cần rút gọn, rút ngắn thời gian. Ngoài cơ chế đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, thì vấn đề xác định giá đất cần rõ ràng, minh bạch.
 
Đề cập đến vấn đề quản lý đất đai, theo Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh, cần nói rõ hơn về những hạn chế về quy hoạch đất đai và các vấn đề liên quan. Trong thực tế, khi công bố quy hoạch một khu đô thị mới thì bao giờ cũng rất đẹp nhưng sau khi điều chỉnh thì xảy ra nhiều vấn đề. Do đó, cần thực hiện tốt các quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt và đảm bảo nguồn lực, cơ chế thành phố ban hành phù hợp với nguồn lực như đấu giá sử dụng đất... “Quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường là những vấn đề bức xúc, do đó, giải pháp quan trọng là tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó, có kiểm tra công vụ đối với đội ngũ cán bộ thực thi. Nếu người đứng đầu không kiên quyết, còn do dự thì không bao giờ làm được. Để thực hiện dự án chúng ta kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai”.
 
Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Vũ Cao Minh lưu ý đến việc cần giải quyết ngay là quy hoạch treo. “Có những quy hoạch đã có từ rất lâu nhưng không được triển khai thực hiện mà cũng chẳng điều chỉnh làm người dân rất vất vả”. Đồng thời lưu ý: “Trong quy hoạch cần dự báo được tình hình, tránh tình trạng như tại quận Thanh Xuân, đến năm 2020, với nhiều khu chung cư, Thanh Xuân xấp xỉ 40 vạn dân, không có hạ tầng xã hội bệnh viện hay trường học nào có thể tải nổi”.
 
Một số bí thư các quận, huyện cũng lưu ý, nội dung chương trình đưa ra rất tốt nhưng vấn đề mấu chốt là việc tổ chức thực hiện. Phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng sở, ngành, quận, huyện trong từng đầu việc để quy rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Đồng thời, khi đầu tư quan tâm sự đồng bộ, tránh tình trạng như việc làm đường cứ làm được một thời gian ngắn lại đào gây bức xúc trong nhân dân.
21495 Views
Khắc Trọng

Cổng thông tin quy hoạch, kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Trạng thái truy cập

Đang có 61 khách và không thành viên đang online

Thông tin về Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Sở Quy hoạch - Kiến trúc là cơ quan chuyên môn của UBND Thành phố Hà Nội, có chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về quy hoạch - kiến trúc xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn... và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác được phân cấp, ủy quyền của UBND Thành phố theo quy định của pháp luật.

Website: qhkt.hanoi.gov.vn

Điện thoại: 0243.8232312

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…