trang thông tin điện tử

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội

Tham dự Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội
Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về tình hình thực hiện quy hoạch kiến trúc trên địa bàn huyện
Hội nghị bàn giao, tiếp nhận tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
Công bố quy hoạch chi tiết dự án Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2, tỷ lệ 1/500
Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019
KẾ HOẠCH Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội năm 2019.
Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm việc với UBND huyện Đan Phượng về đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quy hoạch trên địa bàn huyện
Thông báo về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC
HomeBannerBanner Right

BannerRight1